คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดชะอำ
คาเมล รีพลับบริค ชะอำ (เพชรบุรี)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
เขื่อนแม่ประจันต์ เพชรบุรี
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
ศูนย์การเตรียมการปลดปล่อย เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

พิกัด: 13°06'36.0"N 99°56'17.4"E

Google Map: 13.109985, 99.938159

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี (032) 401-006, (032) 425-600

ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี เปิด บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 16.00 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทยคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 40 บาท ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และแขกของทางราชการ

หมายเหตุ: บทความนี้จะมีเนื้อหาและรูปภาพประกอบค่อนข้างเยอะนะคับ แต่ก็เป็นเพียงจุดที่สำคัญๆ เท่านั้น ซึ่งยังมีจุดท่องเที่ยวอีกหลายแห่งภายในอุทยานแห่งนี้ที่ผู้อ่านสามารถไปเก็บประสบการณ์ด้วยตัวเองคับและควรใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันหรือหนึ่งวันเพื่อเที่ยวให้ครบหมดคับ แต่รับประกันว่าสวยและได้ความรู้มากกมายอย่างแน่นอน ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ทีมงานบอกได้เลยว่า ถ้าไปเพชรบุรีต้องห้ามพลาด

ขอขอบคุณข้อมทั้งหมดในบทความนี้จาก "โบชัวร์ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี"


วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)

พวก เราเริ่มเดินทางจากการจอดรถในที่จอดรถของ "วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือ วัดเขาวัง" แล้วเลือกที่จะเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปด้านบน แต่จริงๆ แล้วผู้อ่านสามารถขึ้นไปด้วยรถรางก็ได้ ซึ่งต้องขับรถไปอีกด้านนึงนะคับ แต่ทีมเลือกด้วยเหตุผลอย่างแรกคือ "ไม่รู้" ซึ่งเป็นเพราะทำการบ้านไม่ดีก่อนที่จะไป แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะเราก็ได้ภาพสวยๆ กลับมาให้ผู้อ่านได้ดูกันคับ ซึ่งบริเวณรอบๆ ของวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร มีลิงอยู่เต็มไปหมดเลย เราสามารถซื้ออาหารลิงได้บริเวณด้านล่างคับ อย่างนึงที่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่า หากผู้อ่านที่ต้องการเดินขึ้นไป หรือ ต้องการเดินเที่ยวก็พยายามนำสัมภาระไปให้น้อยที่สุดคับ เพราะว่าระหว่างเส้นทางเป็นการเดินขึ้นลงบนเขา ดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะเหนี่อยเอาเรื่องเหมือนกันคับ

บรรยากาศของวัดเขาวัง

วัดเขาวัง

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

วัดเขาวัง

โบสถ์ภายในวัด

วัดเขาวัง

พอเดินมาด้านในก็สามารถเห็น "เจดีย์พระธาติจอมเพชร" ได้

วัดเขาวัง

การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

ในปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากร ได้สำรวจและประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 78 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และในปี พ.ศ.2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรอาคารต่างๆ ทรงเห็นตวามชำรุดทรุดโทรมของอาคาร จึงทรงมีพระราชปรารภโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆ และเมื่อได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้ว จึงได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2522 เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน

ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในห้องจัด แสดงแต่เดิมนั้นได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นยกเว้นเครื่องราชูปโภคบางชิ้น ที่ยังคงวางทิ้งในสภาพชำรุดหักพัง กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการบูรณะวางทิ้งในสภาพชำรุดหักพัง กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินบูรณะซ่อมแซมอาคาร และนำเครื่องราชูปโภคทั้งหมดที่ได้รับมอบกลับคืนมาจากสำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย นำมาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ ซ่อมแซมและนำออกจัดแสดงภายในพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ โดยนำออกจัดแสดงให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับยุคสมัยเดิมให้มากที่สุด

ต่อ มา รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี เพื่อเฉลิมฉลองและเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในวโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2532

ภายในอุทยานแห่งนี้จะแบ่งออกเป็นยอดเขา 3 แห่งอันได้แก่

  • ยอดเขาทางทิศตะวันออก: พระอุโบสถ, พระสุทธเสลเจดีย์, ศาลาและพระปรางค์แดง
  • ยอดเขาตรงกลาง: เจดีย์พระธาตุจอมเพชร
  • ยอดเขาทางทิศตะวันตก: พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์, พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์, พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท, พระที่นั่งราชธรรมสภา, หอชัชวาลเวียงชัย, หอพิมานเพชรมเหศวร์, โรงมหรสพหรือโรงโขน และ พระตำหนักสันถาคารสถาน

ยอดเขาทางทิศตะวันตก

เป็นที่ตั้งของหมู่พระมหามณเฑียรสถาน และพระที่นั่งต่างๆ ปัจจุบันพระที่นั่งบางองค์ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีที่สำคัญ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์, พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์, พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท, พระที่นั่งราชธรรมสภา, หอชัชวาลเวียงชัย, หอพิมานเพชรมเหศวร์, โรงมหรสพหรือโรงโขน และ พระตำหนักสันถาคารสถาน

พระนครคีรี

พอเราจ่ายค่าเข้าชมในราคาคนละ 20 บาท (ราคาคนไทย)

พระนครคีรี

จุดแรกที่จะแนะนำคือจุดที่เดินขึ้นไปชมวิวคับ "ป้อมประจำทิศ"

พระนครคีรี

จุดนี้จะเป็นบริเวณลานที่มีขนาดกว้างพอสมควร แล้วเราก็สามารถเห็นวิวของเมืองเพชรบุรีได้อย่างสวยงาม

พระนครคีรี

ภาพวิวที่เราสามารถเห็นได้ด้านบน

วัดนครคีรี

ระหว่างทางเดินจะมีร้านค้าบริการขายน้ำอื่นอยู่เป็นระยะๆ

พระนครคีรี

ทางเดินไปยัง หอพิมานเพชรมเหศวร์, พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นต้น

พระนครคีรี

พระนครคีรี

พระนครคีรี

พระนครคีรี

ทางเดินด้านข้างพระที่นั่งราชธรรมสภา

พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นพระที่นั่งชั่นเดียวยาวหลังคาแบบเก๋งจีน เป็นแบบศิลปที่ผสมกันระหว่างศิลปะยุโรป จีน และไทย พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมส่วนพระองค์ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ดัดแปลงเป็นห้องเสวยสำหรับพระบรมวงศานุวงค์ที่ตามเสด็จ

พระนครคีรี

จุดปลายทางที่เป็นคือ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียนปราสาท

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทยอดปรางค์แบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเป็นปราสาทจตุรมุข ยอดปรางค์ 5 ยอด โดยมีปรางค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ที่มุมทั้งสี่เป็นปรางค์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานสูงซ้อนกัน 3 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงแก้วโดยรอบ ระเบียงชั้นบนสุดมีโดมโปร่งอยู่ที่มุมทั้งสี่ตัวปราสาทตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น ภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดของรัชกาลที่ 4 ทรงฉลองพระองค์ตามแบบพระราชดำริขึ้นใหม่ คือ ทรงสวมพระมาลาสก๊อต พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ พระหัตถ์ซ้ายทรงสมุดหนังสือ ประทับยืนภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร

พระนครคีรี

บริเวณ "หอชัชวาลเวียงชัย" สามารถชมวิวที่เราจะเห็น เจดีย์และวัดพระแก้วน้อย

พระนครคีรี

วัดพระแก้วน้อย

พระนครคีรี

เจดีย์พระธาตุจอมเพชร


ยอดเขาตรงกลาง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งมีมาแต่เดิมก่อนการสร้างพระราชวัง โดยสร้างเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ ภายในพระธาตุทำฐานกลวงเป็นห้องกลมมีเสาขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักอยู่ตรงกลาง ฐานกลม 2 ชั้น ฐานชั้นบนมีทางขึ้นสำหรับไปสู่ลานประทักษิณชั้นบนได้รอบๆ ฐานจะมีซุ้มสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในองค์เจดีย์ด้วย พระราชทานนามว่า "เจดีย์พระธาตุจอมเพชร"

เจดีย์พระธาตุจอมเพชร

เจดีย์พระธาตุจอมเพชร

เจดีย์พระธาตุจอมเพชร


ยอดเขาทางทิศตะวันออก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดประจำพระราชวัง คือ วัดพระแก้ว หรือ วัดพระแก้วน้อย โดยจำลองแบบมาจากวัดพระแก้วที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพฯ

ประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญคือ

พระอุโบสถ ขนาดเล็กย่อส่วน อาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ผนังพระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้องสีใบระกา ช่อฟ้า บราลี ประดับกระจกฝีมือช่วงหลวง หน้าบันปูนปั้นเป็นตราประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ "ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ" ปัจจุบันได้เก็บรักษาอยู่ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ

วัดพระแก้วน้อย

พระอุโบสถ์ วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วน้อย

พระอุโบสถ์ วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วน้อย

พระอุโบสถ์ วัดพระแก้ว

พระสุทธเสลเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลม เนื้อหินเทาอมเขียว ในการทำเจดีย์องค์นี้ได้สลักหินประกอบเป็นองค์เจดีย์สำเร็จขึ้นที่เกาะสีชังแล้วถอดเป็นชิ้นขนโดยเรือมาเพชรบุรีเพื่อมาประกอบที่วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วน้อย

พระสุทธเสลเจดีย์

ศาลาและพระปรางค์แดง อยู่ด้านหน้าตรงข้ามกับหอระฆังและพระอุโบสถ สร้างเป็นศาลาทรงโปร่งเล็กๆ 3 หลัง พระปรางค์แดงนั้นทาสีแดงทั้งองค์ชาวบ้านจึงเรียกว่า พระปรางค์แดงเป็นปรางค์โปร่งทั้งองค์ ผิดไปจากปรางค์ทั่วไปที่จะสร้างโปร่งเฉพาะส่วนล่างและส่วนบนทึบ

วัดพระแก้วน้อย

พระปรางค์แดง

วัดพระแก้วน้อย

อีกมุมของทางเดินตรงพระอุโบสถที่มองเห็นพระปรางค์แดง

ลงข้อมูล 7/6/2015

ถ่ายรูป
ชมวิว
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
เดินเล่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศิลปะ
เกี่ยวกับสัตว์
เก่าแก่ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP