คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแม่โจน สุโขทัย
วัดตระพังทอง สุโขทัย
วัดซ่อนข้าว สุโขทัย
วัดสรศักดิ์ สุโขทัย
วัดเขาพนมเพลิง สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
วัดป่าสัก สุโขทัย
วัดมังกร สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
วัดช้างล้อม สุโขทัย
สถานีรถไฟสวรรคโลก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
สุเทพสังคโลก สุโขทัย
โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบล ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พิกัด: 17°25'45.3"N 99°48'46.4"E

Google Map: 17.429259, 99.812897

เบอร์โทร: 0-5563-1499

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองเชลียง เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย ปัจจุบันมีโบราณสถานที่ค้นพบแล้วถึง 134 แห่ง เช่น วัดนางพญา วัดเจดีย์เจ็ดแถว และ วัดช้างล้อม ซึ่งแต่ละแห่งได้รับการบูรณะแล้วเป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์องค์ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลง ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านหน้าพระปรางค์มีบันไดขึ้นไปสู่ซุ้มประตูเข้าองค์ปรางค์ ซึ่งมีพระปรางค์องค์เล็กตั้งอยู่กลางห้อง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

สุโขทัย

พระประธานในโบสถ์

สันนิษฐาน ว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองเชลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยเดิมในราว พุทธศตวรรษที่ 18 อันเป็นช่วงที่วัฒธรรมของมีบทบาทอย่างสูงในประเทศไทย ดังปรากฏให้เห็นที่ซุ้มเฟื้องประตูซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแลงประดับ ปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคลและรูปนางอัปสรร่ายรำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะขอม แบบบายน

ต่อ มาในสมัยสุโขทัย วัดแห่งนี้ยังคงเป็นศาสนาสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการสรรค์ สร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆ ภายในวัด เช่น พระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปพระอัฏฐารศ และยังมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยพ่อขุนรามคำแห่งว่า "...จารึกอันหนึ่ง มีในเมืองเชลียง สถาบกไว้ด้วยพระศรีรัตนธาตุ..."

ปรางค์ ประธานของวัดเป็นศิปละแบบอยุธยาตอนต้น สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินแดนหัว เมืองเหนือ จนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาได้ สำเร็จ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

บริเวณโบสถ์ของ "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" ที่ด้านหลังจะเป็นโบราณสถาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

บริเวณทางเดินเข้าไปยังโบราณสถานของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ด้านหน้าของพระพุทธรูป

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ทางด้านซ้ายมือจะมีพระพุทธรูปปางลีลาที่ดูสวยงาม

ด้านหลังจะเป็นวิหาร

มีบรรไดที่สามารถขึ้นไปยังวิหารได้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

มุมที่เห็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำยม

จุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมกันมาก

ลงข้อมูลวันที่ 26/6/2015

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
เดินเล่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช้อปปิ้ง
ศิลปะ
ของฝาก
เก่าแก่
โบราณสถานช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP