คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแม่โจน สุโขทัย
วัดตระพังทอง สุโขทัย
วัดซ่อนข้าว สุโขทัย
วัดสรศักดิ์ สุโขทัย
วัดเขาพนมเพลิง สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
วัดป่าสัก สุโขทัย
วัดมังกร สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
วัดช้างล้อม สุโขทัย
สถานีรถไฟสวรรคโลก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
สุเทพสังคโลก สุโขทัย
โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย สุโขทัย
สถานีรถไฟสวรรคโลก สุโขทัย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

สถานีรถไฟสวรรคโลก

พิกัด: 17°18'52.6"N 99°49'56.1"E

Google Map: 17.314599, 99.832245

ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

ทางรถไฟสายสวรรคโลก เป็นทางรถไฟสายรองในระบบรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย แยกมาจากสายเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสถานีรถไฟคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มาสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สถานีรถไฟสุวรรคโลก

สถานีรถไฟสวรรคโลก เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ ซึ่งบางคนอาจไม่ทราบว่า สถานีรถไฟแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว ดังนั้นภายในสถานีรถไฟสวรรคโลกแห่งนี้จึงมีหลายอย่างที่น่าสนใจให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกันยกตัวอย่างเช่น เครื่องชั่งโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นต้น แต่ไม่ได้เพียงเท่านี้ ตัวอาคารที่เป็นสถานีรถไฟก็ยังคงสภาพความเก่าแก่เพื่อเก็บเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นกัน ซึ่งตัวอาคารได้มีการซ่อมแซมไปบ้างแต่ก็ยังคงสิ่งเก่าแก่เอาไว้หลายอย่างเช่นผนังหรือรูปร่างเป็นต้น

สถานีรถไฟสวรรคโลก

สถานีรถไฟสวรรคโลก

สถานีรถไฟสวรรคโลก

เครื่องชั่งโบราณอายุกว่าร้อยปี

สถานีรถไฟสวรรคโลก

ห้องของเจ้าหน้าที่ ที่ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้ รวมถึงยังมีเครื่องส่งวิทยุโบราณและอื่นๆ อีกหลายอย่างให้ได้ชมกัน

สถานีรถไฟสวรรคโลก

บรรยากาศจุดนั่งรอรถไฟของสถานีแห่งนี้

สถานีรถไฟสวรรคโลก

ตารางการเดินขบวนรถ

ลงข้อมูลวันที่ 28/6/2015

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
วิถีชีวิต
เก่าแก่ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP