คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดทรายทอง หนองคาย
หาดพัทยา 3 หนองคาย
ตลาดโพธิ์ชัย หนองคาย
ตลาดท่าเสด็จ หนองคาย
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าเมืองหนองคาย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

112 หมู่ 7 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองกอมเกาะ อ. อำเภอเมือง จ. หนองคาย 43000

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิกัด: 17°48'36.6"N 102°44'43.6"E

Google Map: 17.81017, 102.7454

112 หมู่ 7 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองกอมเกาะ อ. อำเภอเมือง จ. หนองคาย 43000

ลงข้อมูลวันที่: 30/1/2559

เปิด: ทุกวัน 09.00 - 16.00น. หยุดทุกวันจันทร์

โทร. 083-459-4466 และ 042-414901 โทรสาร. 042-490947

ค่าเข้าชม: 30-100 บาท

ควรใช้เวลาในการเที่ยวชม: 40 นาที (หรือมากกว่านั้น)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย, www.aquariumthailand.com

การเดินทาง: พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) จากจังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงจังหวัดหนองคาย 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจร ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร


"การ เก็บข้อมูลของ Thaimaptravel.com จุดประสงค์คือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ความน่าสนใจ และจุดเด่นของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการเดินทางและเตรียมเป็นข้อมูลก่อนการ เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการอ่านหรือดูจากภาพเพียงอย่างเดียว สู้การออกไปค้นหาด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะข้อมูลที่เราได้หยิบยกมาให้ได้ชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของ สถานที่เท่านั้นและการที่เราได้ออกไปยังสถานที่จริงๆ เราจะได้รับรู้ถึงบรรยากาศและประสบการณ์ที่ประทับใจกลับมาอีกด้วย เมืองไทยมีดีที่คุณยังไม่รู้..."


อัตตราค่าเช้าชม

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
 • พระสงฆ์/คนพิการ ( เฉพาะคนไทย) ฟรี
 • ความสูงน้อยกว่า 90 ซม. ฟรี
 • เด็กนักเรียน นักศึกษา 30 บาท
 • ผู้ใหญ่ 50 บาท
 • ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ชาวต่างชาติ (เด็ก) 50 บาท

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ประวัติการก่อตั้ง

     พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาและสัตว์ต่างๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ ครม. ครั้งที่ 44/2546 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว

     เริ่มก่อสร้าง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 และแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ทดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 179.39 ล้านบาท พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 4,840 ตารางเมตร จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็น 9 กลุ่ม 18 ระบบ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

 • เพื่อ เป็นศูนย์รวบรวมและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ทั้งพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำเค็ม และพันธุ์ไม้น้ำ โดยเฉพาะพันธ์ปลาในแม่น้ำโขง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำของภูมิภาคอีสานตอนบน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ การประมง และระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ ในเขตภูมิภาคอีสานตอนบน

     บริเวณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายจะ มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม เอาไว้ภายในตู้โชว์ ซึ่งมีปลาให้ได้ชมมากมายหลายสายพันธุ์ พร้อมกับคำอธิบาย ชื่อ, ลักษณะเด่น, อาหาร และ ถิ่นอาศัยเป็นต้น (คำอธิบายมีแต่ภาษาไทย) เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ศึกษาหาความรู้

 

ภาพบรรยากาศภายใน "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย"

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

ตัวอย่างข้อมูลปลาที่จัดแสดงไว้ภายใน "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย"

     ข้อมูลเหล่านี้เป็นการหยิบยกมาจากสถานที่เพื่อนำมาให้ผู้อ่านได้ทราบถึงราย ละเอียดตัวอย่างของพันธุ์สัตว์น้ำที่มีการจัดแสดงอยู่ภาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้ ซึ่งเราหยิบยกมาเพียง 4 ชนิดจากทั้งหมดกว่า 150 ชนิดภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ซึ่งนอกจากปลาที่เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วยังมีปลาที่หน้าสนใจอีกหลาก หลายสายพันธุ์ อาทิเช่น อัลลิเกเตอร์ จากลุ่มน้ำทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา, ปลาดุกหนามในเจอร์ ตัวแทนจากทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้, ปลาฉลามเสือดาว จากทะเลบริเวณแถบอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย, ปลาฉลามครีบดำ ที่พบบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน, ปลาแรดเขี้ยว ปลาที่ใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อาศัยในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเท่านั้น, ปลาน้ำเงิน หาได้ยากและพบได้น้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ พบในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขง รวมไปถึงปลาสวยงามเช่น ปลาหมอนกแก้ว, ตะเพียนทอง เป็นต้น ซึ่งคงไม่สามารถนำมาเขียนให้ได้อ่านหรือถ่ายภาพมาประกอบได้หมด เพราะเยอะมากๆ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปลาหมอทะเล

ชื่อไทย: ปลาหมอทะเล

ชื่อสามัญ: Giant grouper, Queensland grouper

ชื่อวิทยาศาสตร์: Epinephelus lanceolatus

ชื่อเรียกท้องถิ่น: ปลาเก๋ายักษ์

ลักษณะเด่น:

     มีหัวค่อนข้างโต ปากกว้าง ตาเล็ก ครีบหลังมีก้านครีบแข็งอยู่ตอนหน้า ตามด้วยก้านครีบแข็งและต่อด้วยครีบอ่อนเช่นเดียวกัน ครีบหางค่อนข้างใหญ่เป็นรูปกลมมน ลำตัวมีเทาอมดำ

อาหาร: สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ถิ่นอาศัย: อ่าวไทยทั้งในบริเวณน้ำลึก นอกแนวประการัง กองหินน้ำลึก

หมายเหตุ: ปลาหมอทะเลเป็นปลาในวงศ์ปลากะรังที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวเต็มที่ได้ถึง 2.5 เมตร น้ำหนักหนักถึง 400 กิโลกรัม

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปลาสิงห์โต

ชื่อไทย: ปลาสิงห์โต

ชื่อสามัญ: Lionfish, Winged Firefish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pterois volitans

ชื่อเรียกท้องถิ่น: -

ลักษณะเด่น:

     เป็นปลาทะเลมีพิษ โดยพิษอยู่ที่ก้านครีบ ลำตัวยาวปานกลาง แบบข้างเล็กน้อย หัวขนาดใหญ่ ลำตัวปกคลุมด้วยแผ่นกระดูก และมีหนามจำนวนมาก เกล็ดขนาดเล็กครีบหลังและครีบอกขนาดใหญ่แผ่กว้าง โดยทั่วไปครีบอกมีขนาดใหญ่แหลมคม มีต่อมพิษที่ก้านครีบ หัวและลำตัวมีแถบลายสีน้ำตาลปนแดง

อาหาร: กินสัตว์น้ำต่างๆ โดยเฉพาะปูขนาดเล็ก

ถิ่นอาศัย: ตามแนวปะการัง และบริเวณแนวหินในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทั่วไป

หมายเหตุ: การแก้พิษจากปลาสิงห์โต โดยใช้ความร้อนปะคบบริเวณแผล เนื่องจากพิษเป็นโปรตีน สลายได้ด้วยความร้อน

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปลาช่อนทะเล

ชื่อไทย: ปลาช่อนทะเล

ชื่อสามัญ: Cobia, Black Salmon

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rachycentron canadus

ชื่อเรียกท้องถิ่น: ไฮโหลย

ลักษณะเด่น:

     ลำตัวยาวและกว้างส่วนหัวแบน ตาขนาดเล็ก ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย ลำตัวเรียบมีเกล็ดขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลเข้มแล้วจางเป็นสีขาวบริเวณส่วนท้องด้านข้าง ลำตัวมีแถบสีน้ำตาลเข้มเป็นแนวยาว 2 แถบซึ่งจะเห็นได้ชัดในช่วงฤดูผสมพันธุ์ วางไข่ ครีบหลังอันแรกเป็นหนามแหลมสั้น เรียงแยกกันเป็นอิสระ 6-9 อัน

ถิ่นอาศัย: หมึก ปลา กุ้ง สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ถิ่นอาศัย: อ่าวไทยทั้งในบริเวณน้ำลึก และชายฝั่งบริเวณกองหินปะการัง และปากน้ำ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปลาคาร์ฟ

ชื่อไทย: ปลาคาร์ฟ

ชื่อสามัญ: Koi, Fancy Carp

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyprinus Carpio line

ชื่อเรียกท้องถิ่น: แฟนซีคาร์ฟ โค่ย

ลักษณะเด่น:

     รูปร่างป้อม แบบข้างเล็กน้อย คล้ายปลาตะเพียน มีเกล็ดกลมใหญ่ทั่วตัว ส่วนหัวลาด ปากมีขนาดเล็ก มีหลวดสั้น 2 คู่ ครีบหลัง ครีบท้องยาว ครีบหางยาวเว้าลึก ลำตัวตัวมีหลายมีแล้วแต่สายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ท้องมีสีจาง

อาหาร: ลูกน้ำ ลูกกุ้ง ลูกหอย เนื้อปลา เนื้อกุ้ง แมลง สาหร่าย

หมายเหตุ: ปลาคาร์ฟ เป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลาใน และพัฒนาต่อเป็นปลาคาร์ฟจักรพรรดิ์

 

อุโมงกระจก

     นอกจากบริเวณที่มีการจัดแสดงตู้ปลานับร้อยสายพันธุ์ให้ได้ชมแล้ว บริเวณด้านในก็จะมีการจัดอุโมงกระจกขนาดใหญ่ ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินดูปลาโดยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใต้น้ำ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

การแสดงโชว์พิเศษ

 • ชมการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา
 • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 14.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 น. และเวลา 14.00 น.

ถือ ได้ว่าเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเลยก็ว่าได้ในการแสดง โชว์พิเศษ "การให้อาหารปลาใต้น้ำ" โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำลงไปให้อาหารปลา แล้วจะมีปลาจำนวนมากว่ายน้ำตามเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นภาพที่สวยและตื่นตา ตื่นใจทีเดียว นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถถ่ายภาพคู่กับนักประดาน้ำที่กำลังให้อาหารปลาได้ แบบติดขอบกระจก การจัดแสดงโชว์พิเศษนี้แสดงอยู่ในอุโมงกระจกขนาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งหากผู้อ่านต้องการเยี่ยมชมการแสดงโชว์พิเศษการ ให้อาหารปลาใต้น้ำนี้ ก็ขอให้ไปสักประมาณช่วง 13.30 น. (ก่อนเวลาครื่งชั่วโมงในวันธรรมดา) เพื่อเดินดูปลาภายในพิพิธภัณฑ์ก่อนสักครึ่งชั่วโมง แล้วจะได้ชมการแสดงโชว์ให้อาหารปลาในช่วง 14.00 น. พอดีหลังจากนั้นก็ค่อยเดินชมปลาอื่นๆ ต่อก็ยังได้

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
เกี่ยวกับสัตว์
ของฝาก
กิน
โครงการ
แสดงโชว์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP