คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี

สถานที่ตั้ง วัดมังกรบุปผาราม

12°31'15.5"N 102°09'49.8"E

12.5208781,102.1637342

ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130

โทร : 039397210

วัดมังกรบุปภาราม

ภาพ: บริเวณทางเข้าวัด มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางสระบัวขนาดใหญ่

วัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปผาราม มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า "เล่งฮั้วยี่" มีพื้นที่จำนวน 8 ไร่เศษ เป็นวัดในพุทธศาสนามหายานฝ่ายจีนนิกาย มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ปฐมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ผู้สร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเนียยี้) กรุงเทพฯ และวัดจีนประชาสโมสร (เล่นฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดมังกรบุปภาราม

ภาพ: บริเวณชั้นสองของอาคาร

 

ท่านพระอาจารย์สกเห็ง เป็นชาวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ท่านได้ยินกิตติศัพท์ว่าประเทศไทย เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา จึงเดินทางเข้ามาเพื่อ นมัสการปูชนียสถานในประเทศไทย เมื่อแรกที่ท่านเข้ามานั้นได้จำพรรษาอยู่ ณ วิหารพระกวนอิมข้างวัดกุศลสมาครชาวจีนในพระนครเห็นความเคร่งครัดในศีลาจารวัตรก็พากันเลื่อมใสจึงชวนกันเรี่ยไรเงินบูรณะเป็นอารามฝ่ายจีนนิกาย ชื่อ วัดย่งฮกยี่ ต่อมาได้รับพระราชทานนามวัดเป็นภาษาไทยว่า "วัดบำเพ็ญจีนพรต"  จึงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จีนจำพรรษาตั้งแต่นั้นมาเมื่อมีพระสงฆ์จีนมากขึ้นท่านพระอาจารย์สกเห็งเห็นว่าควรจักขยับขยายวัดฝ่ายจีนนิกายให้กว้างออกไป ท่านได้เลือกบริเวณถนนเจริญกรุง เชตป้อมปราบฯ สร้างอารามใหญ่ขึ้นได้ชื่อทางภาษาจีนว่า "วัดเล่นเน่ยยี่" ต่อมาพระอาจารย์สกเห็งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามวัดเป็นภาษาไทยว่า "วัดมังกรกมลาวาส"

วัดมังกรบุปภาราม

ภาพ: ภายในจุดสักการะที่ 1

ต่อมาพระอาจารย์สกเห็งกับศิษย์ผู้หนึ่งชื่อ "พระกวยล้ง" ได้ไปสร้างวัดเล่งฮกยี่ หรือวัดจีนประชาสโมสร ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และท่านเตรียมจะสร้างวัดเล่งฮั้วยี่ หรือวัดมังกรบุปผารามที่จังหวัดจันทบุรี อีกแห่งหนึ่ง โดยท่านได้จาริกมาจำพรรษาที่นี่ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2417 ต่อมาพระอาจารย์สกเห็ง ได้นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวจีนเข้าเผ้ารับเสด็จฯ เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกพลิ้ว พ.ศ. 2427 แต่ต่อมาท่านพระอาจารย์สกเห็ง เกิดอาพาธถึงแก่มรณภาพเสียก่อน จึงเหลือแต่มงคลนามสำนักแห่งนี้ ซึ่งท่านได้ตั้งชื่อภาษาจีนว่า เล่งฮั้วยี่ ศึษย์ของท่านคือ หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (กวยล้ง) ได้ดำเนินการต่อ แต่ท่านพระอาจาร์กวยเล้งก็ได้มรณภาพลงเสียก่อนสำนักแห่งนี้จึงไม่สำเร็จตามโครงการที่วางไว้

หลังจากนั้นเป็นเวลา 80 ปีเศษ ทางราชการสมัยนั้นจึงได้ยกธรณีสงฆ์แห่งนี้ถวายวัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในสังกัดอนัมนิกายปกครอง รักษาสือต่อมาเหลือแต่มงคลนามของวัด จนประมาณปี พ.ศ. 2508 ได้มี "พระเจษฏา ฉายาเย็นฮ้วง" ศิษย์ของท่านพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิบัตร(โพธิ์แจ้ง) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายบังเกิดกุศลเจตนาที่สืบสานงานก่อสร้างต่อ แต่ต่อมาได้มรณภาพลงด้วยไข้มาลาเรีย พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายในครั้งนั้น จึงได้มีบัญชามอบภาพกิจให้หลวงจีนคณาณัติจีนพรต(เย็นบุญ) เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหารได้ดูแลนำพุทธศาสนิกชนร่วมสนับสนุนจนการก่อสร้างวัดได้สำเร็จ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือของวัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปภาราม

ภาพ: เริ่มต้นสักการะด้วยการนำของไหว้ (ชุดเล็ก 30 บาท ชุดไหว้ขอพร 120)

 

จุดสักการะ 15 จุด

เมื่อเราตระเตรียมของที่จะสักการะกันเป็นที่เรียบร้อย ก็จะมาจุดเทียน และ ธูป รวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยจะมีหลักๆ ทั้งหมด 15 จุด (โดยเราจะไหว้ที่จุดที่ 1 ก่อน และค่อยนำธูปปักลงกระถางจุดละ 3 ดอกให้ครบทุกจุด)

วัดมังกรบุปภาราม

ภาพ: จุดแรก พระพุทธรูป

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สอง ที่กระถางธูปไหว้ฟ้าดิน

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สาม วิหารเทพถวาย (กงจูเทียน บุชาทวยเทพธรรมบาล)

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สี่ สักการะพระเวทโพธิสัตว์

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่ห้า ท้าวธตรญมหาราช

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่หก ท้าววิรุฬหกมหาราช

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่เจ็ด พระเมตไตรยโพธิสัตว์

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่แปด ท้าววิรุฬหกมหาราช

 

 วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่เก้า ท้าวกุเวรมหาราช

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบ ห้องรวมเทพ

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบเอ็ด พระกษิติครรภโพธิสัตว์ (ตี่จั่งอ้วงผู่สัก)

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบสอง พระตรีอารยะแห่งสุขาวดีโลกธาตุปัจฉิมทิศ ( ไซฮีงซาเสี่ย)

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบสาม พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบสี่

 

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพ: จุดที่สิบห้า เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

ความรู้สึกของทีมงาน

นี่คือจุดไหว้ทั้งหมด 15 จุดนะคับ ซึ่งอาจจะยาวไปเสียหน่อย แต่ทางตัวผมก็ตั้งใจนำเสนอให้ครบที่สุด เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่เข้ามาชมถึงสถานที่แห่งนี้ว่า มีอะไรบ้าง ไหว้อย่างไร เป็นต้น

ผมก็ขอพูดถึง วัดมังกรบุปผารามแห่งนี้ อย่างแรกคงต้องบอกเลยว่าสวยมากๆๆๆๆ ทั้งเทวรูปก็ดี ตัววัดที่เป็นวิหารเองก็ดี สุดยอดไปเลยคับ อย่างที่สอง ก็ขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วย เพราะทางสถานที่เองก็มีการติดป้ายไว้เป็นความรู้ รวมถึงประวัติของห้องแต่ละห้อง ให้เป็นความรู้สำหรับผู้มาชม และ อย่างสุดท้ายก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อิ่มใจคับ

ลงข้อมูลวันที่ 13/12/2014

ถ่ายรูป
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP