คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม) ระยอง
ศาลกรมหลวงชุมพร ระยอง
จุดชมวิวแหลมสน ระยอง
พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ ระยอง
สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม) ระยอง
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบล แกลง จังหวัดระยอง

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

GPS: 12°41'50.9"N 101°42'01.7"E

Google Map: 12.697480, 101.700470

ประวัติวัดสมมติเทพฐาปนาราม

"วัดสมมติเทพฐาปนาราม" เป็นชื่อโดยทางการของวัดซึ่งได้รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2427 และได้จัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2429 สังกัดมหานิกายอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาค 13 ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านและทั่วไปที่รู้จักวัดสมมติเทพฐาปนารามจะนิยมเรียกสั้นๆว่า "วัดหลวงหรือวัดแหลมสน"

วัดสมมติเทพฐาปนาราม ตั้งอยู่ริมผั่งแม่น้ำประแส เดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงได้นำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัด มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน (ที่ดินตั้งวัดโดยพระบรมราชโองการ) ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานที่ดินซึ่งอยู่ติดกันทุกด้านเพิ่ม รวมเป็นเนื้อที่วัดทั้งสิ้น 131 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับลำคลองชายสูงซึ่งเป็นคลองแบ่งพื้นที่ ตำบลปากน้ำกระแสกับตำบลเนินฆ้อ

ทิศตะวันออก ติดแม่น้ำประแสและเป็นหมู่บ้านแหลมสน มีประชาชนอยู่อาศัยอยู่

ทิศตะวันตก ติดลำคลองชายสูงและทะเลตลอดแนว

ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย บริเวณชายทะเล ปลูกต้นสนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

เมื่อเดือน 3 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับวันอาทิตย์ ปีวอก พ.ศ.2427 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำกระแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงเสด็จมาใกล้เจดีย์สถาน (ปัจจุบันเจดีย์นี้ยังอยู่) ทรงพระราชดำริว่า "ตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้" จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ผู้ว่าราชการเมืองแกลง สร้างพระอารามขึ้น ณ ที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่า "วัดสมมติเทพฐาปนาราม" พร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน 10 ไร่ 2 งาน เมื่อพระแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ได้รับพระบรมราชโองการให้สร้างวัดนั้น ในระยะแรกได้ก่อสร้าง กุฎิเจ้าอาวาสขึ้น 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กุฎิสงฆ์ 1 หลัง และได้ทำการก่อสร้างอยู่ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ ในปีที่ทางวัดได้ทำการผูกพัทธสีมาครั้งแรก (พ.ศ.2445) กระทรวงธรรมการได้ส่งธรรมาสน์ และพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มาไว้สำหรับพระอารามหลวง เพราะพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ และยังมีของพระราชทานอื่นๆ อีก และในปี พ.ศ.2512 ได้มีการดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ 1 หลัง โดยอาศัยกำลังทรัพย์จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเฉพาะอย่างยิ่ง นาวาตรีสมพงษ์ หิริโอตัปปะ ได้เป็นกำลังสำคัญในการชักชวนผู้ใหญ่อย่าง คุณมารุต บุคนาค, พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม, พลเรือเอกเทียม มกรานนท์, พลโทฉลอม วิสมล และ คุณไพรัช รามศิริ เป็นต้น ตลอดจนมีพ่อค้า ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างประเทศร่วมกับประชาชนในตำบลปากน้ำกระแสและตำบลอื่นๆ จัดทอดผ้าป่าสมัคคี ทอดกฐิน รวมทั้งเงินบริจาครายบุคคลทำการก่อสร้างตามลำดับ

ขอขอบคุณข้อมูลจากทางวัดแหลมสนหรือวัดสมมติเทพฐาปนาราม

 

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

ภาพ: เจดีฯ์ ณ วัดแหลมสนเป็นเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อปีระกา พุทธศักราช 2416 ขนาดฐานกว้าง 6 วา สูง 8 วา ยาว 6 วา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตร

พระเจดีย์จึงมีพระราชดำริให้สร้างวัดขึ้น เพื่อพระราชกุศลในพระองค์ท่าน

 

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

ภาพ: โบสถ์ที่อยู่ด้านในของวัดแหลมสน

 

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

ภาพ: ศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

ภาพ: ภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ ก็สามารถเข้ามาสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต

คำบูชา ร.5

นะโม 3 จบ

พระสยามมินโท วะโรติ พุทธสังมิ

อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง พุทโธ

นะโมพุทธายะ

ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ 3 จบ

 

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม)

ภาพ: บริเวณด้านนอกใต้ต้นโพธิ์ก็จะมีเทวรูปพระพิฆเนศไว้ให้ผู้ศรัทธาขอพร

ลงข้อมูลวันที่ 1/2/2015

ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP