คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม) ระยอง
ศาลกรมหลวงชุมพร ระยอง
จุดชมวิวแหลมสน ระยอง
พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ ระยอง
สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
ศาลกรมหลวงชุมพร ระยอง
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอ แกลง ระยอง

ศาลกรมหลวงชุมพร

GPS: 12°43'02.4"N 101°42'13.0"E

Garmin GPS: 12°43.043"N 101°42.218"E

Google Map: 12.717340, 101.703612

ประวัติศาลพรมหลวงชุมพร ตำบลปากน้ำกระแส

(ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีประดิษฐานของพระรูปฯ ฯ ศาลตำบลปากน้ำกระแสในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2512 คณะกรรมการฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนิน โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พระราชครูวามเทพมุนีไปเป็นประธานในพิธีพราหมณ์ พณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกฯ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างฯ และกราบบังคมทูลอัญเชิญทรงพระกรุณาประกอบพิธีประดิษฐานพระรูปฯ เสร็จพิธีแล้วทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร์ที่มาเฝ้าจำนวนมาก นับเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่ชาวบ้านตำบลปากน้ำกระแสและใกล้เคียงได้ชมพระบารมีโดยใกล้ชิด

ทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ ในวันที่ 19 ธันวาคม และมหรสพสมโภชน์

 

ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดจันทบุรี หรือที่ชาวบ้านในตำบลปากน้ำกระแส เรียกกันสั้นๆ ว่า "ศาลกรมหลวงชุมพรฯ หรือ ศาลเสด็จเตี่ย" นั้น ได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2512 แทนศาลไม้ของเดิมที่ได้ผุพังไปตามกาลเวลา (สร้างแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน) และได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสในเสด็จพ่อพรมพลวงชุมพรฯ ซึ่งมีภุมิลำเนาอยู่ในตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และจากท่านผู้ใจบุญในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวกรุงเทพด้วย

 

ในการจัดสร้างศาลครั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสร้างหลายท่านด้วยกัน ซึ่งได้คุณอานนท์ วงษ์สรรค์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการดำเนินการสร้าง เนื่องจากครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์ เกิดขึ้นกับคุณอานนท์ เมื่อครั้งมีอาชีพเดินเรืออยู่โดยคุณอานนท์ได้เล่าไว้ว่า วันหนึ่งขณะที่จอดเทียบเรือที่ปากน้ำประแส ทำความสะอาดเครื่องเรือเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมายืนที่กราบเรือเพื่อที่จะล้างมือล้างเท้าแต่พอนั่งลงก็รู้สึกหน้ามืดเป็นลมหมดสติ จมลงไปในน้ำข้างเรือนั่นเอง เผอิญมีคนช่วยไว้ได้ทันทีขณะที่หมดสติรู้สึกเหมือนหลับไปแล้วฝันว่า มีผู้ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งแต่งกายแบบนักรบโบราณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศมายืนตรงหน้า ชายผู้นั้นพูดว่า "ความจริงวันนี้เจ้าถึงวาระแห่งการดับสูญไปจากภพนี้แล้ว แต่เรามาช่วยเจ้าไว้ เพราะว่าเจ้ามีจิตวิญญาณที่อ่อน ประกอบกับกายเนื้อของเจ้านี้ จะมาทำประโยชน์ให้แก่เราได้เป็นอย่างดี เพื่อเราจะได้โอกาสแผ่บารมีสร้างบุญกุศลผลทานให้แก่ลูกๆ หลานๆ ในโลกมนุษย์ได้อีก" ด้วยเหตุนี้เองคุณอานนท์ จึงเป็นร่างทรงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

เมื่อได้สร้างศาลขึ้นแล้ว คณะกรรมการสร้างศาลฯ ก็มีความประสงค์จะสร้าง รูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานไว้ในศาลต่อไป จึงมอบหมายให้คุณละเมียด ซึ่งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเป็นกรรมการสร้างศาลฯ คนหนึ่งติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ คุณละเมียดได้ปรึกษากับหมุ่มช้อย อาภากร (หม่อมในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) และเป็นพระมารดาของพลเรือเอกหม่อนเจ้าครรชิต อาภากร (อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ) หม่อมช้อยจึงได้พาไปปรึกษาพลเรือเอกจรูญ เฉลิมเตียรณ (ผู้บัญชาการทหารเรือสัตหีบ) เพราะเคยดำเนินการสร้างรูปหล่อพลเรือเอกฯ เพื่อประดิษฐานเป็นอนุสาวรีย์ ที่สถานีทหารเรือสัตหีบมาครั้งหนึ่งแล้ว

 

การดำเนินงานต่อมานับว่าเป็นงานใหญ่ของตำบลปากน้ำกระแส มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อรูปและพระรูปพลเรือเอกฯ คณะกรรมการคณะนี้ได้กราบเรียนเชิญและได้รับความกรุณาจาก พณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการอุปถัมถ์ การดำเนินงานหล่อ และพระรูปนั้นสถานีทหารเรือสัตหีบก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุปถัมถ์ งานพิธีหล่อพระประธานและพระรูปฯ และคณะกรรมการสนับสนุนงานพิธีประดิษฐานพระรูปฯ ณ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พณฯ จอมพลถนอม กิตตขจร นายกฯ ได้เดินทางไปประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปฯ ที่ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ตำบลปากน้ำกระแส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2512

 

ศาลกรมหลวงชุมพร

ภาพ: ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

 

ศาลกรมหลวงชุมพร

ภาพ: ด้านซ้ายและขวาของศาลมีปืนที่อยู่บนเรือรบติดไว้ด้วย

 

ศาลกรมหลวงชุมพร

ภาพ: ภายในศาลก็จะมีพระรูปหล่อขององค์กรมหลวงชุมพรฯ หรือ เสด็จเตี่ย

 

ศาลกรมหลวงชุมพร

คติธรรม

กรมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์

ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด

ใครเชิด ใครแช่ง ช่างเขา

ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา

ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ

 

เกิดมาทั้งที เอาดีให้ได้

จะตายทั้งที ฝากดีเอาไว้

 

วิธีบูชา

ก่อนอื่นก็ให้ไปเอาธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม (แล้วแต่ทำบุญ) หากใครต้องการเติมน้ำมันตะเกียง และ ซื้อประทัดถวายก็สามารถซื้อได้ตรงที่เอาธูปเทียนเลยคับ เมื่อเสร็จก็ให้เดินมาที่ตรงจุดไหว้จุดเทียน แล้วจึงจุดธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบและสวดด้วย "โอมชุมพร จุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะ พะ กะ สะ มะ อะ อุ (ภาวนา 3, 5, 7 หรือ 9 จบก็ได้)" แล้วปักธูป ขอพร แล้วเดินเข้าไปด้านในส่วนของรูปหล่อองค์กรมหลวงชุมพรฯ กราบ ทีนี้ใครอยากขอเซียมซีก็ด้านหน้ารูปหล่อคับ

 

ลงข้อมูล 3/2/2015

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ริมแม่น้ำช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP