คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

พระสยามเทวาธิราช สระแก้ว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สระแก้ว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สระแก้ว
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิกัด: 13°45'06.8"N 102°18'21.9"E

Google Map: 13.751899, 102.306082

 

พระนเรศวร

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan the Great Monument)

ประดิษฐานเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และรวมพลังของประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ในอดีตกาลอำเภอวัฒนานคร เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับในราชการสงคราม ในดินแดนภาคบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2136 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์นี้ทรงมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ประทับยืนชูดาบเหนือศิรเศียร แสดงพระราชอำนาจในการปกครอง ปกป้องรักษาพสกนิกรของพระองค์

พระนเรศวร

พระนเรศวร

พระนเรศวร

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต

โสระโส ปัจจะยา ทิปะติ นะเรโส จะมหาราชา เมตตา

จะ กะโรติ มหาลาภัง จะ ทาโสตถี ภะวันตุเม

พระนเรศวร

บริเวณรอบๆ จะมีรูปปั้น ช้าง, ม้า แต่เยอะที่สุดจะเป็นรูปปั้นไก่ที่มีผู้ศรัทธามาถวาย

คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พุทธัง อาราทธะนานัง, ธัมมัง อาราทธะนานัง, สังฆัง อาราทธะนานัง

พุทธัง ประสิทธเม, ธังมัง ประสิทธเม, สังฆัง ประสิทธเม

อิติจิตตัง, เอหิ, เทวะตาหิ, จะมหาเตโช, นะระปูชิโต โสระโส,

ปัจจะยา ทิปปะติ, นะเรโส จะมหาราชา เมตตา จะ กะโรติ,

มหาลาภัง, จะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถานที่สำคัญช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดปากน้ำแขมหนู (โบสสีน้ำเงิน) จันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
วัดโยธานิมิต จันทบุรี

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP