คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

วัดปากแคว สุโขทัย
ศาลเจ้าปุ๋งเฒ่ากง สุโขทัย
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
อนุสาวรีย์พญาลิไท พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) สุโขทัย
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย

วัดพระพายหลวง

facebook

วัดพระพายหลวง เป็นวัดคณะสงฆ์เถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และมีประวัติการก่อสร้างนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย เป็นวัดโบราณสถานที่มีพระสงฆ์อยู่อาศัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ฝังบริเวณวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียก "คูแม่โจน" วัดพระพายหลวงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอาณาจักร สุโขทัย โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดคือ พระปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะแผนผังและรูปศิลปะเป็นแบบเขมรบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

 

บริเวณโบราณสถาน

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง


บริเวณวัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

การจัดสร้างพระพุทธไสยา (จำลอง)

ประการแรก เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่สมเด็จพระญาณสังวน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มีพระชันษา 100 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 พระองค์ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานไว้เป็นการถาวรที่วัดพระพายหลวงนี้ และพระองค์ท่านยังประทานนามพระประธานประจำอุโบสถ คือพระพุทธกาญจนวรมงคล ให้ไว้อีกด้วยอนึ่งวัดบวรนิเวศ กับวัดพระพายหลวง ตามประวัติศาสตร์ได้สืบเนื่องกันมาตั่งแต่โบราณกาล สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และได้จาริกธุดงค์จากกรุงเทพถึงกรุงสุโขทัย และได้เสด็จมาวัดพระพายหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปเป็นพระนอน มีพระพุทธลักษณะสวยงามอยู่กลางป่า วัดพระพายหลวงไม่มีผู้ใดดูแล พระองค์ทรงเป็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คงจะผุผังหรือสูญหาย จึงได้นำไปรักษาไว้ในพระนครดูแลตกแต่งประดิษฐานในพระวิหารคู่กับพระศาสดาวัดบวรนิเวศที่พระองค์พำนัก จนถึงทุกวันนี้

ประการที่สองโดยดำริห์ของพระครูพิศิษฎปุญญสาร และคณะศรัทธาวัดพระพายหลวงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุโขทัยแต่งตั้งนางณมน แสงประสิทธิ์เป็นประธานฝ่ายฆารวาสจัดสร้างพระพุทธไสยา (จำลอง) ถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านและน้อมนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระพายหลวงถิ่นเดิมเมืองสุโขทัยเป็นการถาวร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาน้อมจิตถึงพุทธคุณและมรณานุสติ ในการปรินิพพาน การจากไปของพระพุทธองค์ และพระบรมสารีริกธาตุให้เราทั้งหลายได้บูชาอยู่ ณ วัดพระพายหลวงแห่งนี้ เมื่อนางณมน แสงประสิทธิ์วายชนม์ ลูกหลานในตระกูลแสงประสิทธิ์และคณะศรัทธารับมรดกมหากุศลมาดำเนินการต่อ โดยพระพุทธไสยา (จำลอง) องค์นี้ได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนในการสร้างจากศาสนิกชนเป็นจำนวนมากจากหลายหมู่เหล่ากระบวนการดำเนินงานราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ เลยทั้งสิ้นด้วยพระบารมีของมหาเทพประจำองค์พระพุทธไสยาองค์นี้ ช่างปั้นจำลองออกมาได้อย่างงดงามเสมือนองค์จริงมาก เป็นที่ปลาบปลื่มปิติแก่คณะทำงานทุกฝ่าย


วัดพระพายหลวง

พระพายหลวง

ใกล้ๆ กับพระพุทธไสยา (จำลอง) จะมีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้ามาสักการะได้

พระพายหลวง

วิธีการบูชาก็คือจะมีแผ่นบทบูชาอยู่ ให้เราทำการไหว้และกล่าวบทบูชาก่อน จากนั้นจึงเดินมาด้านทางเข้าเพื่อลอดใต้พระบรมสารีริกธาตุ แต่ก่อนที่จะเดินเข้าไปให้พนมมือตั้งจิตภาวนาว่า นะโมๆ หรือ พุทโธๆ เพื่อให้จิตใจสงบ จากนั่นจึงเดินไปยังกลางห้องแล้วหยุดที่ด้านบนจะเป็น พระบรมสารีริกธาตุ (ตามรูปด้านบน) แล้วตั้งจิตอธิฐานขอพร แล้วจึงค่อยเดินออกมาเป็นอันเสร็จสิ้น

พระพายหลวง

พระพายหลวง

พระพายหลวง

พระพายหลวง

ลงข้อมูลวันที่ 22/6/2015
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดปากน้ำแขมหนู (โบสสีน้ำเงิน) จันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
วัดโยธานิมิต จันทบุรี

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP