คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

วัดคมบาง จันทบุรี
วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี
วัดโยธานิมิต จันทบุรี
วัดหนองคัน จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อห้วยสะท้อน จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อห้วยระกำ จันทบุรี
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

เว็บไซต์ http://www.khaosukim.org

โทร. 039-495243, 081-941-8384

เวลาให้บริการ : 06:30-18:00 น. (ทุกวัน)

พิกัด: 12°45'59.1"N 102°01'56.7"E

Google Map: 12.766423, 102.032416


วัดเขาสุกิม (Wat Khao Sukim)

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญ ภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดเขาสุกิมนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,280 ไร่ นอกจากนี้ยังมีศาสนาวัดถุและโบราณวัตถุอีกมากมาย

ใน ปี พ.ศ. 2509 พันโทสนิท พร้อมด้วยคุณนายประนอม บูรณะคุณและคุณรัตนา เอกครพานิช ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา ถวายเพื่อสร้างวัด
ต่อจากนั้น ประชาชนชาวบ้านได้เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เป็นต้นว่า ได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างกุฎิกรรมฐานขนาดเล็กขึ้นจำนวนหลายหลัง เพื่อทดแทนกุฏิชั่วคราวที่ได้จัดสร้างไว้ในครั้งแรกที่ได้ ชำรุดทรุดโทรมลงไปและได้ทำการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ อีกหลายอย่างเพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
ในระยะเวลาต่อมา กุฏิกรรมฐานขนาดเล็กก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นกุฏิกรรมฐานขนาดถาวรขนาด สองชั้นมีทางเดินจงกรมยาว 25 ก้าว ทั้งชั้นล่างและชั้นบน
ตลอดระยะเวลาที่ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้ก้าวขึ้นมาบนภูเขาสุกิมแห่งนี้ นับเป็นระยะเวลาถึง 30 ปีเศษ( 2507-2543 ) หลวงปู่ท่านเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มและสร้างสรรค์ภูเขาซึ่งเป็นป่าดงดิบ ให้เป็นวัดที่ร่มริ่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสาม เณรและผู้ที่สนใจปฏิบัติกรรมฐาน เป็นสถานที่ทัศนาการของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเวลา 30 ปีเศษ

วัด เขาสุกิมได้พัฒนา ขึ้นมาอย่างช้าๆ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ได้แก่ ศาสนสถาน ศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ เช่น เสนาสนะ กุฎิ อาคาร สิ่งของต่างๆ และวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีอยู่ในวัดเขาสุกิมทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นด้วยบุญญาบารมีของ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ทั้งสิ้น กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาของประชาชนที่มีความเคารพ นับถือเลื่อมใส พิจารณาแล้วจึงได้เสียสละทุนทรัพย์จัดสร้างและบริจาคสิ่งของสนับสนุนเป็น ประจำวันมิได้ขาด ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด ขึ้น จากผู้ที่มีศรัทธานำมาถวายทั้งสิ้น

ปัจจุบันวัดเขาสุกิมมีเนื้อที่ ในการขออนุญาตสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเนื้อที่เป็นของวัด 3,344 ไร่ ต่อ มาได้ยกที่ให้ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวัดเขาสุกิม 14 ไร่ จึงเหลือเนื้อที่ของวัด 3,280 ไร่ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้เริ่มบุก เบิก จนเป็นที่รู้จักของผู้ปฏิบัติธรรมและสาธุชนทั่วไปเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี
ในแต่ละวัน ที่วัดเขาสุกิมจะมีสาธุชนเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็น ประจำทุกวันมิได้ขาด ทั้งประชาชนในท้องถิ่น และต่างจังหวัด ตลอดจนทั้งชาวต่างประเทศ บุคคลที่ไปนั้นไม่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น ศาสนิกในศาสนา อื่นก็ได้ไปเยี่ยม นมัสการอยู่เป็นประจำ เช่น ศาสนาคริตส์ อิสลาม ซิกส์ เป็นต้น
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้จัดระบบการบริหารการปกครอง เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคม คือท่านได้แต่งตั้งให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาส มีหน้าที่ในการบริการปกครอง คอยสอดส่องดูแลและอบรม สั่งสอนพระภิกษุสามเณร และเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ คณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง โดยตัวของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็นประธานสงฆ์ของวัด
วัดเขาสุกิมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 3 รูป ลำดับได้ดังนี้...


1. พระอธิการคำพันธ์ สิริปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2517 (ค.ศ.1965-1974)

2. พระอธิการคำพันธ์ คมฺภีรญาโณ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2526 (ค.ศ.1974-1983)

3. พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526- ปัจจุบัน(ค.ศ. 1983-ปัจจุบัน)

 

วัดเขาสุกิม

แผนผังวัดเขาสุกิม

 

1. ลานจอดรถ - สักการะ สมเด็จพระมงคลมุนี ไพรีพินาศศาสดาจารย์, สักการะ พระสิวลี และพระสังกัจจายน์หยกขาว

2. ลานอุโบสถ - สักการะหลวงพ่อศิลา มหามงคล, ร่วมกิจกรรมบุญกับทางวัด

3. ตึก 60 ปีฯ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) - ชั้นที่ 4 หุ่นขี้ผึ้งพระบูรพาจารย์ แจกกัน เครื่องมุกและชุดหยก จากประเทศจีน, ชั้นที่ 3 ถวายสังฆทาน วัตถุโบราณ, ชั้นที่ 2 กราบพระบรมลารีริกธาตุและกราบสรีระ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย, ชั้นที่ 1 ห้องอบรมที่ประชุม

4. อุโบสถ สักการะพระประธานภายในอุโบสถ

5. ตึกธรรมวิจัย (อยู่วิทยาอนุสรณ์) - ชั้นที่ 4 สักการะ หลวงพ่อทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระประธานองค์แรกของวัดเขาสุกิม ชั้นที่ 2-3 ห้องพักค้างคืน

6. สวนพุทธาวาส สักการะ พระพุทธโคดม

7. สถานที่ก่อสร้าง เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี

 

วัดเขาสุกิม

สมเด็จพระมงคลมุนี ไพรีพินาศศาสดาจารย์ ประดิษฐาน ณ จุดที่ 1 (ลานจอดรถ)

วัดเขาสุกิม

ทางเดินไปยัง จุดที่ 6 "สวนพุทธาวาส สักการะ พระพุทธโคดม" สะพานนี้มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีปลาตัวใหญ่ๆ และเต๋าจำนวนมาก

วัดเขาสุกิม

ดางเดินไปยังสวนพุทธาวาส

วัดเขาสุกิม

จุดที่ 6 สวนพุทธาวาส สักการะ พระพุทธโคดม

วัดเขาสุกิม

ตรงข้ามกับพระพุทธโคดมก็จะมีศาลาสีเหลืองงดงามแห่งนี้


วิธีการเดินขึ้นไปยังด้านบน

จากลานจอดรถที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งจะขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะ "หลวงพ่อศิลามหามงคล" และ เยี่ยม "ตึก 60 ปีฯ (อยู่วิทยาอนุสรณ์)" เป็นต้น โดยวิธีขึ้นไปยังด้านบนมี 2 ทางด้วยกันคือ ขึ้นรถราง และเดินบรรได (รถลางไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทางใด หรือเวลาขึ้นเลือกเป็นรถราง เวลาขาลงก็เป็นบรรไดก็ได้นะคับ

วัดเขาสุกิม

หน้าตาของรถราง โดยทีมงานเลือกที่จะขึ้นไปด้านบนด้วยรถราง และ ลงด้วยการเดินบรรไดพญานาค ที่มีพญานาคถึง 7 คู่

วัดเขาสุกิม

บรรยากาศบนรถรางที่กำลังวิ่งขึ้นไปด้านบน

วัดเขาสุกิม

ขาลงก็จะเดินลงด้วยบรรไดพญานาค (เลือกลงบรรไดเพราะขาลงไม่เหนี่อย)


ด้านบนของวัดเขาสุกิม

เมื่อเราขึ้นมาถึงด้านบนเดินขึ้นมาอีกสักหน่อย ก็จะเจอกับป้ายบอกทางไปยังส่วนต่างๆ ของสถานที่สำคัญๆ ด้านบนนะคับ ซึ่งประกอบไปด้วย ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ, อุโบสถ, ตำหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์, ห้องสมุดฟูตระกูลอนุสรณ์, ตึกธรรมวิจัย, ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช, ตึกพระวิสุทธญาณ, ตึกอบรมพระกรรมฐาน และ ตึกธรรมสาธิต

วัดเขาสุกิม

ป้ายบอกทาง

 

สักการะ "หลวงพ่อศิลามหามงคล"

วัดเขาสุกิม

สถานที่แรกที่เราแวะกันคือ "หลวงพ่อศิลามหามงคล"

วัดเขาสุกิม

ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์

วัดเขาสุกิม

มุมงามๆ สักมุมนะคับ ถ่ายจากจุดตรงใกล้ๆ กับหลวงพ่อศิลา

 

เข้ามายัง "ตึก 60 ปีฯ (อยู่วิทยาอนุสรณ์)"

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

 

ประวัติคร่าวๆ ของ "หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย"

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย พระกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2468 ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ บุญ มติยาภักดิ์ โยมมารดาของท่านเป็นบุตรีของ คุณหลวงเสนา ผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้น

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2468 ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู เวลาเที่ยงวัน ณ หมู่บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในตระกูลที่เป็น ชาวฮินดู หลวงปู่สมชาย เป็นบุตรคนที่ 2 ของโยมบิดาชื่อ "สอน มติยาภักดิ์" โยมมารดา "บุญ มติยาภักดิ์" โยมมารดาของท่านเป็นบุตรตรีคนเล็กของ คุณหลวง เสนา ผู้นำศาสนาพราหมณ์ ในท้องถิ่นนั้น หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเพียง 2 คน คือ 1. นายหนู มติยาภักดิ์ 2. หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

หลวงปู่สมชายได้ถือกำเนิดในสกุลของศาสนา พราหมณ์ วันที่หลวงปู่สมชาย กำเนิดนั้น เป็นวันตรงกับเวลาประกอบพิธีทางศาสนา พอเริ่มขบวนแห่ มารดาของท่านให้กำเนิดท่าน ซึ่งทำให้พิธีการทางศาสนาที่กำลังกระทำอยู่ ต้องหยุดชะงักลงด้วยนิมิตหมายอันนี้ คุณตาหรือคุณหลวงเสนาจึงได้ทำนาย ไว้ว่า "หลวงปู่สมชาย จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูล" และก็เป็นไปตามนั้น เพราะท่านมีความสนใจในธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่าน ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก โดยท่านมีอุปนิสัยในทางธรรมตั้งแต่อายุ 16 ปี ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในทางฆราวาส จนถึงอายุ 19 ปี ด้วยความ เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของโลก ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย และ เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เที่ยง ท่านจึงคิดที่จะสละเพศฆราวาสออกบวชใน บวรพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์

ท่านได้บรรพชาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก อายุ 19 ปี ณ อุโบสถวัดเหนือ อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด ดยมีท่านเจ้าคุณ พระโพธิญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุตเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถร เมื่อปลายปี พ.ศ. 2487 ที่ วัดป่าบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ท่านได้ทำการ อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีโพนเมือง จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโลเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่นทั้งสิ้น โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์นั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโรอีกด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เป็นทั้งลูกศิษย์ หลานศิษย์และเหลนศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภายหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลังจากประพฤติปฏิบัติธรรม จนเกิดซาบซึ้งในพระศาสนาพอสมควรแล้ว ท่านได้นำเอาธรรมะไปอบรมสั่ง สอนประชาชนในท้องถิ่นเดิมของท่าน ปัจจุบันหันมานับถือพุทธศาสนาจนหมดสิ้น

ข้อมูลจาก: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

ศิลา
บนเขา
พระพุทธรูป
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

วัดโยธานิมิต จันทบุรี
วัดหินหมากเป้ง หนองคาย
พระวิหารหลวงปู่วัดลุ่ม หนองคาย

วัดปากแคว สุโขทัย
วัดอรัญบรรพต หนองคาย
ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP