คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

วัดบุปผาราม ตราด
วัดคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด
วัดคลองสน เกาะช้าง ตราด
วัดอ่าวช่อ ตราด
วัดอ่าวใหญ่ ตราด
วัดสลักเพชร เกาะช้าง ตราด
วัดโยธานิมิตร ตราด
วัดไผ่ล้อม ตราด
ศาลเจ้าเกาะช้าง องค์ก๋ง 108 เจ้าแม่ทับทิม เกาะช้าง ตราด
ศาลเจ้ากวนอู ตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ถนน หลักเมือง ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด 23000

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ถนน หลักเมือง ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด 23000

พิกัด: 12°14'36.3"N 102°30'30.5"E

Google Map: 12.243407, 102.508467

โทรศัพท์: 0-3952-0333

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดประตูเรียนรู้คุณค่าถิ่นธรรมะเมืองตราด ,


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง เป็นสถานที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดของประชาชนจังหวัดตราด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งทรงรวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้เอกราชที่เมืองตราด โปรดให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้งครองเมืองให้รอดพ้นจากอันตรายและชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ศาลหลักเมืองจึงเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ทุกวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานฉลองที่เรียกว่า "วันพลีเมือง" หรือที่ชาวจีนเรียกว่า "วันเซียกง - แซยิด" ซึ่งหมายถึงวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และจะมีงานประจำปีศาลปุงเต้าม้าแบบจีน อีกช่วง ก่อนและหลังตรุษจีน 1 เดือน

เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตราด ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาช้านานแล้ว... ศาลที่เห็นนี้ได้สร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2543 รูปทรงคล้ายพระราชวังจีนโบราณ หลังคามี 3 ช่วงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา มีรูปปั้นมังกรคู่อยู่บนหลังคา ชายคา 2 ชั้น ชายคาบนมีหัวมังกรพ่นช่อฟ้า ส่วนชายคาล่างเป็นรูปหงส์ทั้ง 4 มุม ดูอ่อนช้อยงดงาม

ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ได้แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ชั้นในของศาลเจ้า ตรงกลางเป็นแท่นที่ประทับ องค์เจ้าพ่อหลักเมือง (เสี่ยอึ่งกง) เมื่อได้สักการะแล้วจะ อยู่ เย็น เป็น สุข เคียงข้างด้วยเทพเจ้าอีก 2 องค์ ด้ายซ้ายคือ เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ผู้ที่กราบไหว้ จะประสบโชคลาภตามที่ปรารถนา ด้านขวาคือ เทพเจ้าปฐพี (กำเทียงไต้ตี่) สักการะแล้วจะ คุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ชั้นนอกของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นที่ประดิษฐานของเสา 2 ต้น ต้นสูงคือเสาหลักเมือง ส่วนต้นคือ เสาสิวลึงค์ เสาทั้งคู่นี้เมื่อได้สักการะแล้วจะ อยู่ เย็น เป็น สุข เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับเสาศิวลิงค์ซึ่งเดิมอยู่ตำบลห้วยแร้งเป็นที่นับถือของชาว บ้านว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ชาวบ้านจึงนำมาไว้ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเคียงคู่กับเสาหลักเมืองนี้เพื่อให้ ผู้คนกราบไหว้บูชาเพื่อความเปาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

นอก ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วยังมีอาคาร ยังมีอาคารอเนกประสงค์ที่เรียกว่าชู้เปา ขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้าง ชู้เปานี้เปรียบเหมือนเป็นบริวารห้อมล้อมทำให้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดูโดดเด่น ยิ่งขึ้น

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

จุดเทวดาฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ)

ศาล เทวดาฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ) เป็นรูปทรงแบบเดียวกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บนหลังคามีมังกรคู่ ชายคา 2 ชั้น และมีรูปปั้นมังกรและหงส์ทั้ง 4 มุมเหมือนกัน ส่วนตัวศาลเจ้ามีเสาปั้นมังกรพันรอบเสา 4 ต้น ปล่อยโล่งไม่มีผนัง ศาลเทวดาฟ้าดินไม่มีองค์เทพเจ้ามีแต่กระถางธูปผู้ที่มาไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ต้องไหว้ศาลเทวดาฟ้าดินก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง เป็นลำดับถัดไป

ด้านขวาของศาลเจ้า พ่อหลักเมืองมีเจดีย์ทรงจีนเขียนลวดลายสวยงาม ใช้เป็นเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองเตาเผาอุปมาเป็น ธนาคาร กระดาษเงินฯ เปรียบเป็นธนบัตร ดังนั้น การเผากระดาษเงินฯ เปรียบเหมือนฝากเงินไว้กับเจ้าพ่อฯ

ถัดจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้านซ้าย เป็น ศาลปึงเถ้ากล - ม่า หรือศาลปู่ย่า ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้มีความสง่างามสมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ชาวตราดและประชาชนทั่วไปได้มีที่สักการบูชาอีกแห่งหนึ่งในบริเวณ เดียวกัน

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เล่า กันว่าสมัยสงครามอินโตจีนทหารฝรั่งเศสพยายามจะใช้ช้างฉุดเสาหลักเมืองนี้ ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านอีกต่อไป หากแต่พยายามอย่างไรก็เอาขึ้นไม่ได้ หนำซ้ำเมื่อมีคำสั่งให้เผาทิ้งก็ปรากฏว่ามีฟ้าผ่าลงมาและฝนตกกระหน่ำอย่าง หนัก ทหารฝรั่งเศสเห็นเป็นอาเพทจึงละความพยายามที่จะถอนเสาหลักเมืองนี้ไปในที่ สุด

ขั้นตอนการสักการะ "เจ้าพ่อหลักเมืองตราด"

เริ่ม ต้นการสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองตราดคือ ให้เราไปยังจุดเพื่อนำธูปมาสักการะก่อน ซึ่งจะมีตู้บริจาคตามความศรัทธา โดยทางศาลเจ้าได้เตรียมไว้เป็นชุดให้อย่างเรียบร้อยแล้ว โดยในชุดจะมีธูป 25 ดอก และต้องสักการะทั้งหมด 11 จุด ดังนี้


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เริ่มต้นด้วยจุดที่ 1 คือ " เทวดาฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ)" โดยปักธูป 3 ดอกตรงนี้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เข้ามาภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็เป็นจุดสักการะต่อไป โดยภายในจะมี เทพทั้งหมด 3 องค์ที่จะต้องสักการะดังนี้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

จุดที่สองคือ "องค์เจ้าพ่อหลักเมือง (เสี่ยอึ่งกง)" ปักธูป 3 ดอก

ศาลเจ้าหลักเมืองตราด

จุดที่สามคือ "ไฉ่ซิงเอี๋ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ" ปักธูป 3 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

จุดที่สี่คือ "กำเทียงไต้ตี่ เทพเจ้าแห่งปฐพี" ปักธูป 3 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

จุดที่ 5 และ 6 คือด้านหน้าประตู โดยปักธูปจากทางขวามือก่อน (หันหน้าเข้าศาล) ข้างละ 1 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เมื่อเสร็จก็ให้มาด้านหน้าเพื่อสักการะ เสาหลักเมือง (จุด 7 ) และ เสาศิวลึงค์ (จุด 8 ) โดยปักธูปจุดละ 3 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

จุดที่ 9 คือ "ศาลปึงเถ้ากง - ม่า" โดยตรงนี้ต้องปักธูปด้านนอก 3 ดอก"

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ด้านในศาลมีโต๊ะให้วางเครื่องบูชา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ปึงเถ้ากง - ม่า

ศาลเจ้าหลักเมืองตราด

เมื่อเสร็จก็ก็มายังด้านหน้าศาลปึงเถ้ากง - ม่า เพื่อปักธูปที่ประตูข้างละ 1 ดอก จุดที่ 10 และ 11 (หันหน้าเข้าศาลปักทางขวาก่อน)

ทั้ง หมดนี้เป็นวิธีการบูชาทั้ง 11 จุด เพื่อความเป็นสิริมงคลหากสมาชิกได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนตราด ก็แวะมาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดแห่งนี้ ซึ่งข้อมูลนี้ลงเมื่อ 2/10/2558

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ใบแผ่นพับของทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เก่าแก่
สถานที่สำคัญ
เซียนจีน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

วัดโยธานิมิต จันทบุรี
วัดหินหมากเป้ง หนองคาย
พระวิหารหลวงปู่วัดลุ่ม หนองคาย

วัดปากแคว สุโขทัย
วัดอรัญบรรพต หนองคาย
ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP