คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

วัดบุปผาราม ตราด
วัดคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด
วัดคลองสน เกาะช้าง ตราด
วัดอ่าวช่อ ตราด
วัดอ่าวใหญ่ ตราด
วัดสลักเพชร เกาะช้าง ตราด
วัดโยธานิมิตร ตราด
วัดไผ่ล้อม ตราด
ศาลเจ้าเกาะช้าง องค์ก๋ง 108 เจ้าแม่ทับทิม เกาะช้าง ตราด
ศาลเจ้ากวนอู ตราด
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
วัดไผ่ล้อม ตราด
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

238 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด

พิกัด: 12°14'18.3"N 102°31'04.8"E

Garmin: 12°14.386'N 102°31.923'E

Google Map: 12.238421, 102.517993

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดประตูเรียนรู้คุณค่าถิ่นธรรมะเมืองตราด ,


วัดไผ่ล้อม

วัด ไผ่ล้อม อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี และมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี เคยเป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณวิมิลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์สังฆปราโมกข์ ซึ่งชาวตราดถือว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาของจังหวัด แม้ในปัจจุบันวัดนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดมา

สิ่ง สำคัญภายในบริเวณวัด ได้แก่ สวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม พระอุโบสถที่ยังอยู่ในสภาพดีและเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่ เคารพบูชาของชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้พระภิกษะสามเณรทุกรูปต่างก็ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาอย่าง เคร่งครัดและมีแนวทางการสอนเน้นเรื่องความกตัญญูอันเป็นรากฐานที่มั่นคงใน การดำรงชีวิตของทุกคน

ประวัติวัดไผ่ล้อม

ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วัด ไผ่ล้อม จังหวัดตราด สร้างเมื่อพุทธศักราช 2326 (หนังสือรับรองสภาพวัด) ตั้งอยู่เลขที่ 238 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่ตั้งวัด 14 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ด้านหลังศาลาการเปรียญ 5 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์สร้างสวนพุทธธรรมฯ กับเจดีย์ฯ 25 ไร่ 55 9/10 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2445 พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ขณะนั้นเสนาสนะทรุดโทรมมาก เพราะสร้างด้วยไม้ พ.ศ. 2452 พระยาสุนทราทรธุรกิจ เจ้าเมืองตราดได้อนุญาต ถวายวัดบุรินทร์ (ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราดปัจจุบัน) ซึ่งเป็นวัดร้าง ครั้งเมืองตราดตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส (ปี พ.ศ. 2447) แต่วัดไผ่ล้อมซึ่งติดกับวัดบุรินทร์ไม่ร้าง เพราะพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ได้ตกลงกับฝรั่งเศส ตามหลักธรรม และได้ทำการรื้อถอนกุฏิ ศาลาของวัดบุรินทร์ มาไว้ที่วัดไผ่ล้อม พ.ศ. 2458 ได้สร้างกุฏิทรงปั้นหยา (กุฏิพระวิมลเมธาจารย์) เป็นเรือนไม้ถูกไฟไหม้ ปี พ.ศ. 2518 สร้างใหม่ทรงเดิม สถานที่เดิม แต่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ศ. 2468 ได้รื้อโบสถ์หลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมออก แล้วสร้างโบสถ์หลังใหม่ตรงที่เดิม ก่อด้วยอิฐฉาบด้วยทรายผสมเปลือกหอยเผาแทนปูนซิเมนต์ ขนาดยาว 12 วา 1 คืบ 7 นิ้ว (อุโบสถหลังปัจจะบัน) เป็นเงิน 18,000 บาท ส่วนพระประธานหน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว ความสูงของเศียร 7 ศอก ไม่ทราบว่าประดิษฐานมาแต่ พ.ศ. ใด เพราะเป็นพระประธานองค์เดิมที่ปรับปรุงเรื่อยมา

พ.ศ. 2479 ก่อสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ จัดฉลองเมื่อ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (เหตุที่ล่าช้าเพราะเกิดสงครามอินโดจีน) พ.ศ. 2499 พระบุรเขตต์คณาจารย์ (พิม สนฺทโร เจ้าอาวาสองค์ต่อมาได้รื้อศาลาการเปรียญหลังเก่า มาสร้างศาลาการเปรียญพื้นไม้ตะเคียนหลังปัจจุบัน หอสวดมนต์พระวิมลเมธาจารย์เล่าว่าตั้งแต่บวชตั้งแต่ปี 2427 ก็มีอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าสร้างมาเมื่อใด รวมอายุของวัดไผ่ล้อม (ถึง พ.ศ. 2549) 223 ปี

วัดไผ่ล้อม

องค์พระประธานวัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

หอสมุด พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาในจังหวัดตราด

วัดไผ่ล้อม

หุ่นเหมือน พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร), พระบุรเขตต์คณาจารย์ (พิ้น สนฺทโร) และ พระครูสุนทรธรรมทัศน์ (พระมหาธรรมทัศน์ ติสาโร)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

  1. พระพูน
  2. พระมาก
  3. พระหล่อน
  4. พระเงิน
  5. พระพร้อม
  6. พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) พ.ศ. 2445-2498
  7. พระบุรเขตต์คณาจารย์ (พิ้น สนฺทโร) พ.ศ. 2499-2528
  8. พระครูสุนทรธรรมทัศน์ (พระมหาธรรมทัศน์ ติสาโร) พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน

 

วัดไผ่ล้อม

พระสยามเทวาธิราช

วัดไผ่ล้อม

สวนพุทธธรรม พระบุรเขตต์คณาจารย์

วัดไผ่ล้อม

ศาลาหัทโยบล จุดนั่งพักและให้อาหาร ปลากับเต่า

วัดไผ่ล้อม

จุดแวะพักใน สวนพุทธธรรม พระบุรเขตต์คณาจารย์


เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ

วัดไผ่ล้อมถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของจังหวัดตราดเป็นอย่างมาก เคยเป็นที่พำนักของผู้ที่ชาวตราดยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด” คือ พระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) เมื่อครั้งที่ได้มีคำสั่งให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน จังหวัดตราดโดยใช้ชื่อว่า สำนักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อมนั้น ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้สอน ซึ่งถือว่าท่านเป็นครูคนแรกของจังหวัดตราด นอกจากนี้ท่านยังได้จัดตั้งโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดไผ่ ล้อม และจัดตั้งโรงเรียนสอนบาลีแก่พระสงฆ์อีกด้วย 

ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพ พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในวัดไผ่ล้อม จัดตั้งกองทุนบุรเขตต์คณาจารย์ขึ้น เพื่อให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และท่านยังสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ โดยการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น 

นอกจากพระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) และพระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) แล้วก็ยังมีอีกพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีคุณูปการต่อชาวตราด  นั่นคือพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย) ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพิศาลธรรมพาที (พระพะยอม กลฺยาโน) ว่าเป็น “เพชรน้ำงามของจังหวัดตราด”  ซึ่งท่านได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษา และเทศนาสั่งสอนประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ

เมื่อท่านทั้งสามซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตราดได้ถึงแก่มรณภาพ ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงได้รร่วมประชุมกัน เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ท่านทั้งสามได้ทำไว้  และได้ลงมติให้มีการสร้าง “เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ” ขึ้น บนพื้นที่บนเกาะกลางน้ำในสวนพุทธธรรมพระบุรเขตต์คณาจารย์ ภายในวัดไผ่ล้อม โดยออกแบบเจดีย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และคงทนต่อสภาพอากาศ “ฝนแปดแดดสี่”ของจัดหวัดตราด องค์เจดีย์เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ 8 เหลี่ยมเป็นอาคาร 2 ชั้นจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์   ส่วนปลียอดของเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมปิดทับด้วยโมเสคเคลือบทองคำจากประเทศ อิตาลี ภายในปลียอดจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุและพระเครื่องโบราณของวัดไผ่ล้อม


ภายในพิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1  ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นที่ 2  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกปางสดุ้งมาร และรูปปั้นไฟเบอร์กลาสสามท่านเจ้าคุณ ภายนอกของตัวอาคารจะมีซุ้มเจดีย์ 4 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างด้วยทองเหลือง และอีกสามซุ้มจะเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อทองเหลืองของสามท่านเจ้าคุณ คือพระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) และพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย)

ข้อมูลจาก: หนังสือ เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด,2551

วัดไผ่ล้อม

เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ

วัดไผ่ล้อม

 

วัดไผ่ล้อม

ด้านบนเป็นที่บรรจุ พระธาตุ ซึ่งเราสามารถทำการสักการะบูชาได้

คำกล่าวบูชาพระธาตุ

ตั้งนะโม 3 จบ

อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย

ตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

ข้าพเจ้าขอนมัสการ กราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุ

แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่

ณ ยอดเจดย์สามท่านเจ้าคุณแห่งนี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้

ขอให้ข้ายเจ้า ประสพแต่ความสุข สวัสดี

ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

ชั่น 1 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

 

วัดไผ่ล้อม

พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร)

คติพจน์ : รักพ่อแม่อย่าลืมคุณ รักบุญอย่าลืมศีล

หลวงพ่อเจ้ง จันทสโร (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2406 - 27 เมษายน พ.ศ. 2499) อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และ อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด ได้รับการขนานนามว่า บิดาแห่งการศึกษาของจังหวัดตราด ในฐานะที่เป็นพระผู้เคร่งครัด ในพระธรรมวินัย เป็นนักปกครอง เป็นแบบอย่างที่ดีและที่สำคัญท่านให้การสนับสนุนทางการศึกษาในจังหวัดตราด เป็นอย่างมาก แม้แต่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ยังเคยย้ำพระราชดำรัสถึง 2 ครั้งว่า พระเจ้งเป็นพระที่ดีมาก

ประวัติ

พระวิมลเมธาจารย์ หรือ หลวงพ่อเจ้ง จันทสโร ท่านเกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2406 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ณ บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด วัยเด็กได้รับการศึกษาเพียงการหัดอ่านภาษาไทยจากพระอาจารย์สร้อย วัดแหลมหิน ซึ่งในสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนไม่มีแบบเรียนจึงมีน้อยคนนักที่จะรู้หนังสือไทย ท่านอุปสมบทเมื่อมีอายุได้ 21 ปี ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 ในรัชกาลถัดมา ณ วัดไผ่ล้อม โดยมีพระอุปัชฌาย์รุ่ง วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดนิตย์ วัดกลาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระใบฎีกาหล่อน วัดไผ่ล้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากนั้นได้เริ่มศึกษาหนังสือไทย พระธรรมคำภีร์ บาลีและพระวินัยบัญญัติ ท่านอุตสาหะและพากเพียรในการเขียนอ่านจนมีความรู้ทั้งภาษาไทยและขอมจนแตกฉาน ได้รับอนุญาตให้แสดงธรรมเทศนา พระธรรมเจ็ดคัมภีร์ ที่แสดงได้ยากยิ่ง เมื่อบวชได้เพียง 4 พรรษาเท่านั้น ต่อมาท่านได้รวบรวมหนังสือสวดมนต์มาทำการแปลและจัดพิมพ์ขึ้น เช่น คิริมานนทสูตร เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2445 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นพระครูวิมลเมธาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตราด ตามลำดับ ครั้งสุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ ท่านได้ตั้งโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดตราด ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2499 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดไผ่ล้อม

พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร)

คติพจน์: รักดีต้องละชั่ว รักตัวต้องฝึกตน

ที่อยู่ปัจจุบัน มรณภาพ (อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระอำเภอเมือง จังหวัดตราด)
เกิด พระบุรเขตต์คณาจารย์ชื่อเดิม พิ้น เขียวขจี เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 ตรงกับวันวักศุกร์ เดือน 12 แรม 13 ค่ำ ปีจอ ณ บ้านแหลมหิน ตำบลหนองก้นทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นบุตรของนายเปี๊ยก-นางบุญร่ม เขียวขจี
ชีวิตตอนปฐมวัย ไม่ค่อยลำบากนัก เพราะครอบครัวมีบานะดี ทำสวนพริกไทย หลังจากฝรั่งเศสมอบเมืองตราดคืนแก่ฝ่ายไทยแล้วจึงเปลี่ยนอาชีพมาทำนา
การศึกษา ได้รับการศึกษาจากวัดแหลมหิน โดยพระอาจารย์เจียม เป็นครู สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี อุปสมบท ณ วัดแหลมหิน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2462 โดยพระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) วัดไผ่ล้อมเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเจี่ยง วัดแหลมหินเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์เถียรสมุห์โท เป็นพระอนุเสาวนาจารย์ พระบุรเขตต์คณาจารย์ มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2528 เวลา 01.00 น. สิริรวมอายุได้ 87 ปี 1 เดือน 20 วัน พรรษาที่ 65
สัญชาติ ไทย
ความสำคัญต่อด้านวัฒนธรรม พระบุรเขตต์คณาจารย์ เป็นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่งทั้งเป็นผู้มีระเบียบกิจวัตรของท่าน จึงเป็นแบบอย่างดีกับพระอื่นๆยิ่งได้อยู่ใกล้พระวิมลเมฑาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ด้วยแล้ว ก็ได้ซึมซับเอาแบบอย่างจากพระอุปัชฌาย์ไว้อย่างมากมาย เมื่อได้ครองวัดไผ่ล้อม และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตราดก็ทำให้คณะสงฆ์ของจังหวัดตราดรุ่งเรือง ยิ่งขึ้น
พระบุรเขตต์คณาจารย์ เป็นพระปฏิบัติ ชอบสันโดษ ไม่สะสม จึงมิได้มีอะไรเป็นห่วงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใครจะนึกบ้างว่าภายใน ห้องของท่านช่างว่างเปล่าเสียจริงๆ เมื่อมรณภาพเพราะใจของพระคุณเจ้าว่างเปล่า เมื่อละสังขารก็จากไปเหลือแต่ร่างที่ยังคงไม่เน่าเปื่อยจนถึงทุกวันนี้
พระบุรเขตต์คณาจารย์ จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนขาวจังหวัดตราดให้ความเคารพนับถือสูงยิ่ง องค์หนึ่ง พระคุณเจ้าเป็นนักปกครองที่ยอดเยี่ยม สามารถบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดไผ่ล้อมให้รุ่งเรืองต่อจาก พระวิมลเมธาจารย์ (เจ้ง จนฺทสโร) ได้เป็นอย่างดี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พระนักปฏิบัติศึกษาธรรม
ผลงาน -
รางวัลที่ได้รับ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตราด
องค์กร หน่วยงาน
วัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระอำเภอเมือง จังหวัดตราด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.m-culture.in.th

วัดไผ่ล้อม

พระราชเขมากร (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย)

คติพจน์ รักรวยต้องประหยัด รักฉลาดต้องหมั่นเรียน

วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปหยก

ลงข้อมูล 5/10/2015

เก่าแก่
ศิลปะ
พระพุทธรูป
ถวายสังฆทาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
เจดีย์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดปากน้ำแขมหนู (โบสสีน้ำเงิน) จันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
วัดโยธานิมิต จันทบุรี

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP