คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ตราด
วัดพระพายหลวง สุโขทัย
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย

พระวิหารหลวงปู่วัดลุ่ม หนองคาย
วัดหินหมากเป้ง หนองคาย
วัดอรัญบรรพต หนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย
วัดลำดวน หนองคาย
วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) หนองคาย
ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

บ้านพระธาตุบังพวน ตำบล ธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

พิกัด: 17°44'36.4"N 102°40'53.0"E

Google Map: 17.74343, 102.6814

บ้านพระธาตุบังพวน ตำบล ธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ลงข้อมูลวันที่: 3/2/2559

เปิด: -

โทร: -

ค่าเข้าชม: -

ควรใช้เวลาในการเที่ยวชม: 30 นาที (หรือมากกว่านั้น)

น่าสนใจ: สักการะพระธาตุบังพวน, ชมโบราณสถาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ (สามารถศึกษาได้เพราะมีความเกี่ยวข้องกัน)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: วัดพระธาตุบังพวน

การเดินทาง: ห่าง จากตัวเมืองหนองคายประมาณ 20 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย-อุดรธานี) ขับจากตัวเมืองหนองคายมาประมาณ 11 กิโลเมตร เจอแยกเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ท่าบ่อ) ขับตรงไปถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 10 ให้สังเกตุวัดจะอยู่ขวามือ

 

แผนที่จากถนนมิตรภาพบริเวณทางเข้าเมืองหนองคายไปยังวัดพระธาตุบังพวน

 


"การ เก็บข้อมูลของ Thaimaptravel.com จุดประสงค์คือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ความน่าสนใจ และจุดเด่นของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการเดินทางและเตรียมเป็นข้อมูลก่อนการ เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการอ่านหรือดูจากภาพเพียงอย่างเดียว สู้การออกไปค้นหาด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะข้อมูลที่เราได้หยิบยกมาให้ได้ชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของ สถานที่เท่านั้นและการที่เราได้ออกไปยังสถานที่จริงๆ เราจะได้รับรู้ถึงบรรยากาศและประสบการณ์ที่ประทับใจกลับมาอีกด้วย เมืองไทยมีดีที่คุณยังไม่รู้..."


 

วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

     โบราณสถานพระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่บ้านพระธาตุบังพวน ต. ธาตุบังพวน อ. เมือง จ. หนองคาย ภายในวัดมีกลุ่มโบราณสถานแบ่งออกเป็นธาตุเจดีย์ขนาดต่างๆ 15 องค์ วิหาร 3 หลัง อุโบสถ 1 หลัง สระน้ำ บ่อน้ำโบราณและเป็เนินดินโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุดแต่งอีกหลายแห่ง


วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

     เจดีย์ประธานภายในวัดเรียกว่า "พระธาตุบังพวน" เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองหนองคายและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านาน แล้ว บางตำนานกล่าวว่า "บังพวน" แผลงมาจากคำว่า "บังคน" (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ขี้โผ่น) ซึ่งแปลว่ากระเพาะอาหารตามความเชื่อที่ว่า พระธาตุองค์นี้บรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธองค์

     แต่ตำนานอุรังคธาตุ ได้เล่าถึงประวัติการสร้างพระธาตุองค์นี้ว่า สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทร์ (ซึ่งยังไม่ทราบว่าคือพระองค์ใด) เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นอีก ครั้งในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยพระองค์โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติทำให้พระธาตุบังพวน พังทลายลงมาและใน พ.ศ. 2520 กรมศิลปากรได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ตามรูปแบบเดิม

 

พระธาตุบังพวน หนองคาย

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

     พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริธาตะเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวหนองคายมาช้านาน ตัวองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น เป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากฐานทรุดเจดีย์องค์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง มีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร ชั้นที่ 6 เป็นรูประฆังคว่ำ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร สูงจากพื้นดิน 34.25 เมตร

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

คำไหว้พระธาตุบังพวน

ตั้งนะโม 3 จบ

ปุริมายะ ทิสายะ อิมัสสมิง ลวงปัพพะเต

มะหาระตะนัป ปะมุเขหิ ปัญจะหิ อะระหัตเตหิ อนีตา ฐาปิตา

เอกูนะติงสะ พุทธัสสะ อุจฉังคะเหฏะฐิมะธาตุโย สิระสา นมามิ

สัพพะทุกขะ โรคา ภะยา วินาสันตุ สัพพะโสตถี ภวันตุเม

 

          ชาวหนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ ของทุกปี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า "สัตตมหาสถาน" ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณวัดอันมีคติการสร้างเพื่อ หมายถึง การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ 7 แห่ง เมื่อครั้งนั้นทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมสัมโพธิญาณแล้วคือ

  1. โพธิบัลลังก์ ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ได้ 7 วัน จึงเสด็จจากวัชรอาสน์มายืนทอดพระเนตรโพธิบัลลงก์
  2. อนิมิสสกะ สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ 7 วัน เรียกอนิมมิสเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์
  3. จัง กมเสฏระ สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ 7 วัน เพื่อแสดงปาฏิหาริย์บรรเทาความกังขาของเหล่าเทวดา โดยเนรมิตรัตนจงกรมทางทิศเหนือ เรียกรัตนจงกรมเจดีย์
  4. รัตน ฆระ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งพิจารณา พระไตรปิฏก 7 วัน ในเรือนแก้วที่เทพดาเนรมิตถวาย เรียกรัตนฆรเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. อชา ปาลนิโครธ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ไม้ไทร เสวยวิมุตติผลสมาบัติ 7 วัน ทรงมีพุทธฏีกาต่อนางมารว่า พระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว เรียกอชาปาลนิโครธเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันออก
  6. มุ จจลินทะ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ไม้จิกเสวยวิมุตติผลสมาบัติ 7 วัน มีสระมุจลินทร์ซึ่งพระยานาคขึ้นมาป้องกันมิให้พระองค์ถูกฝนเรียกมุจลิ นทเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
  7. รา ชาตนะ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นเกด เสวยวิมุตติผลสมาบัติ 7 วัน มีพระอินทร์ถวายผลสมอทิพย์ และสองพานิชย์หนุ่มถวายข้าวสัตตุ จึงเกิดปฐมอุบาสกในพุทธศาสนาขึ้นรวมเวลา 49 วัน พระองค์จึงได้เสวยพระกระยาหาร เรียก ราชายตนเจดีย์ อยู่ทางทิศใต้

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

โบราณสถานหนึ่งใน "สัตตมหาสถาน"

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

โบราณสถานหนึ่งใน "สัตตมหาสถาน"

 

คาถาไหว้สัตตมหาสถานทั้งเจ็ด

โดยพระโบราณาจารย์เจ้า

ตั้งนะโม (3)จบ

"โพธิ มหิปปโปติ โพธิ ยัสสะ ปุเร นิสินโน โส โต สัมโพธิมุตตะมัง

นะมามิ สิระสา โพธิมินัง สัตตะมันตัง ปะฐะตัง สัตตะหาหัง ภะคะวา

ยัตถัฏฐิโต ปัลลังกัง เปกขาโต โพธิมหาภันตะเร โกเนตัง นะมามิสสะกัง

วิสาหเถ จะ โพธิ มหาโพธินะมันตัง ปุพพะปัจจะมุตตะยะมัง นะมามิ

จังกมวรังเกม โกฏิยัง ยัตถะ ชิโน จินังเตลิ คัมภีรัง โพธิมหาภันตะเร

พยพเยน มะมามิ ระตะนะฆะรัง ปัจฉิเม ยัสสะ มูลมหิ นะมามิ อะชะปาลัง

มหาฐานา ภันตะเร ปุพเพ อะชะปาลนิสสะ เสยยัง อาคเนยเยโย เจวะ

โพธิมหาวาท สรตโนทเกนาวภันตะ รัฏฐะนัมหิ นะมามิ มุจจรินทะกัง โพธิมูลโต

ราชายะตะนัง ภุญชัฎฐานะกัง วิสัพภันตระฐานัมหิ นะมามิ สุจละโตลยังฯ"

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

วาจาสิทธิ์พระร่วง

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อิมังสัจจะวาจัง อธิฐามิ

ทุติยัมปิ อิมังสัจจะวาจัง อธิฐามิ

ตะติยัมปิ อิมังสัจจะวาจัง อธิฐามิ

สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิ ลาโภ ชะโยนิจจัง

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

คำกราบบูชาพระพุทธปฏิมากร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่ง พระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่งทุกชาติ

ไป ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทรงเสียสละบำเพ็ญบารมีนับชาติไม่ถ้วน เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัม

โพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ เปี่ยมด้วยพระมหา

กรุณาธิคุณ บริสุทธิคุณ และปัญญาธิคุณ พร้อมกราบพระธรรม และพระ

อริยสงฆ์ ขออานิสงส์ผลบุญนี้ พึงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในกาลอัน

ควรด้วยเทอญ กรรมใดที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และ

สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรม

ทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เทวดา

พรหมที่เมตตาปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร

ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่ง ประเทศชาติ

พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้

ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขๆ ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

 

สระมุจลินท์ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดหนองคาย)

     สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค ในหนังสือใบลาน ที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า "สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน" เมื่อครั้งสถาปนาพระธาตุบังพวนไว้ที่ภูลวงแห่งนี้ แล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ

     มีเรื่องน่าอัศจรรย์ว่าไว้ว่ามีพระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุนามว่า พระมหาเทพหลวง และ พระมหาเทพพล ได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้า รักษาองค์พระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้

     ครั้นถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช (พ.ศ. 2043-2063) กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการองค์พระธาตุ โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้ และมินมต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญๆในราชสำนักล้านช้างตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา อย่างเช่น เมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อความเป็นสิริมงคล

     ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์สระน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในสมัยต่อๆมา โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐา (พ.ศ. 2093-2115) กษัตริย์ล้านช้างโบราณโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย น้ำจากสระมุจลินท์แห่งนี้ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญๆในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำ

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค

 

คาถาบูชาพญานาค

ตั้งนะโม (3จบ)

นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต

ยะมะ ยะมะ เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

ทางขึ้นพระอุโบสถ

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

พระอุโบสถแห่ง "วัดพระธาตุบังพวน"

 

วัดพระธาตุบังพวน หนองคาย

บึงน้ำขนาดใหญ่ภายในวัด

ศิลปะ
พระพุทธรูป
ถวายสังฆทาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถานที่สำคัญ
เจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดปากน้ำแขมหนู (โบสสีน้ำเงิน) จันทบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หนองคาย
วัดโยธานิมิต จันทบุรี

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP