คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

หน้าค่ายตากสิน ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประวัติการก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2534 เวลา 9.19น.

ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม จ.ศ. 1353 เป็นวันดี วันอุดมฤกษ์ โดยมีพลเรือเอก ปรีดา กาญจนรัตน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และเรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง ผู้ว่าราชการป้องกันชายแดนจันทบุรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกัน มีข้าราชการพลเรือ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ทุกสาขาอาชีพในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมในพิธีมากมาย

ศาลออกแบบและเขียนแบบโดยช่างของกรมศิลปกร เป็นรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือรูปหมวกยอดแหลม ความสูงจากพื้นระดับถึงยอดหมวก 16.90เมตร ความกว้างโดยเฉลี่ย 9 เมตร ภายในศาลมีแท่นสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระรูปของพระองค์ท่าน ยอดบนสุดเป็นฉัตร ทองคำ 9 ชั้น มีบันไดทางขึ้นสามด้าน เป็นสองระดับ ระดับล่างมีบันไดสามชั้น ระดับบนมีบันได 6 ชั้น รวมเป็น 9 ชั้น ราวบันไดเป็นรูปพลสิงห์ ลำตัวอ่อนช้อยไปตามชั้นบันได กล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ ดูแล้วน่ายำเกรงเป็นอันมาก รอบนอกศาลบุด้วยหินอ่อน พื้นปูด้วยหินแกรนิต ด้านในศาลเขียนลายไทยแบบพุ่มข้าวบิณฑ์ ประตูไม้มะค่าแผ่นใหญ่ หน้าต่างไม้มะค่าและไม้สักทอง

ด้านหน้าศาลราวบันไดชั้นล่างมีสิงโตขนาดใหญ่ ข้างละ 1 ตัว นั่งอยู่ และยังมีกระถางธุปสามขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ประชาชนปักธูปบูชา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2534 ใช้เวลาในการสร้าง 3 ปีเศษ ได้ประกอบพิธีเปิดศาลและยกฉัตรทองคำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและยกฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดศาล พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการศาลและชาวจันทบุรีมีความภาคภูมิใจปลื้มใจจนหาที่สุดมิได้ ศาลกลังนี้ใช้เงินในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 6,675,489.00 บาท เงินจำนวนดังกล่าวนี้ได้รับแรงศรัทธาบริจาคร่วมในการก่อสร้างจากประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องชาวไทยทั้งมวลด้วย

วิธีสักการะ

  • การไหว้ขอพร ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหว้ด้านหน้าของศาล
  • วีธีบน ใช้ธูป 14 ดอก เทียน 2 เล่ม ไหว้ด้านหน้าของศาล
  • ไหว้แก้บน ธูป 14 ดอก เทียน 2 เล่ม และแก้บนตามคำกลาว หรือนำอาหารมาถวายท่าน

(นะโม 3 จบ) อาราธนาดวงพระวิญญาณ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถายเครื่องสักการะ

โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

นอกจากนี้ก็ยังสามารถถวายเครื่องสักการะอื่นๆ เวลาเดินทางเข้ามาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยกตัวอย่างเช่น ดาบ, สัตว์มงคลเช่น ม้า ไก่ เป็นต้น ซึ่งสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูแลศาลได้เลย

วันที่เราไปถ่ายภาพและจัดทำข้อมูลก็มีสุ่มตู้บริจาคสำหรับทำบุญต่างๆ เช่น บูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน, สมาคมผู้ผ่านศึกและทหารประจำการจังหวัดจันทบุรี(ภาพด้านบน) รวมถึงสามารถเช่าบูชารูปหล่อพระเจ้าตากสินนำกลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต อีกทั้งเงินรายได้จากการเช่าบูชาก็นำไปทำประโยชน์ต่างๆ เช่นช่วยเหรือทหารนาวิกโยธินทางภาคใต้

วิธีการเช่าบูชารูปหล่อพระเจ้าตากสิน

หากท่านมีความประสงค์ต้องการเช่ารูปหล่อองค์พระเจ้าตากสินมหาราชกลับไปบ้าน วิธีทำคือ ให้ทำการไหว้สักการะองค์ประธานที่อยู่ในศาลใหญ่ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน (จุดธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม กล่าวนะโม 3 จบ และ อาราธนาดวงพระวิญญาณ) หลังจากนั้นจึงเดินมาเช่าบูชารูปหล่อตามที่ตั้งใจ เมื่อเสร็จ ให้นำรูปหล่อไว้ในถาดหรือวางไว้บนมือก็ได้ หันหน้าไปทางด้านองค์ประธานที่อยู่ในศาล ยกรูปหล่อสูงขึ้นเหนือศีรษะ แจ้งชื่อ-นามสกุล แจ้งความประสงค์ทูลเกล้าต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินว่าเราต้องการเช่าบูชารูปหล่อของพระองค์เพื่ออะไรเช่น ต้องการช่วยสมทบทุนสร้างบุญกุศล, เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เพื่อนำมาสอนตัวเอง เป็นต้น เมื่อกล่าวเสร็จก็ขออัญเชิญญาณพระบารมีโปรดสถิตแก่รูปหล่อนี้ เพื่อความเป็นสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นมหามงคลแก่ชีวิตข้าพพระพุทธเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด เป็นการเสร็จสิ้น

หากท่านเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรี ก็อย่าลืมเดินทางมาสักการะองค์พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นมงคลชีวิต และ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแก่ตัวเองด้วยนะครับ

เบอร์ติดต่อ โทร 039-312927

ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP