คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ สระแก้ว
ปราสาทเขาโล้น สระแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง สระแก้ว
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

เขตบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบล โคงสูง อำเภอ โคกสูง สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

GPS: 13°50'35.8"N 102°44'09.2"E

Google Map: 13.843287, 102.735895

ข้อมูลปราสาทสด๊กก๊อกธม

เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองหญ้าแก้วหมู่ที่ 9 ตำบนโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว คำว่า "สด๊กก๊อกธม" เป็นภาษาเขมร หมายถึง "กกกอใหญ่" (ต้นกก ที่จะขึ้นบริเวณด้านนอกของปราสาท) ในอดีตชาวบ้านเคยเรียกชื่อปราสาทแห่งนี้ว่า "ปราสาทเมืองพร้าว" เนื่องจากผู้สูงอายุเล่าต่อๆ กันมาว่า มีคนเดินหลงทางเข้าไปในดงแล้ว เห็นมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่บริเวณปราสาท ทั้งที่สภาพโดยรอบเป็นป่าทึบ ประวัติความเป็นมาของปราสาทสด๊อกก๊อกธม ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 2 สรุปได้ว่า ในปีพุทธศักราช 1595 "สทาศิวะ" หรือ ชายนทรวรมัน พระราชครูของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 สถาปนา "กับรเตงชคตศิวลึงค์" ไว้ที่หมู่บ้านภัทรนิเกตนะ แล้วกราบบังคมทูลขอให้ พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ทรงบริจาคเทวสถานพร้อมทั้งทาสที่ถูกยึด คือให้แก่ศิวลึงค์ ซึ่งเทวาลัยที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 3 สร้างขึ้นถวายนั้น น่าจะหมายถึง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ในปัจจุบัน ผังบริเวณของปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาล องค์ปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย ชั้นนอกสุดเป็น กำแพงแก้ว ก่อด้วย ศิลาแลงมีทางเช้า-ออก 2 ทางคือ โคปุระทางด้านทิศตะวันออก และทางเข้าขนาดเล็กทางด้านทิศตะวันตก ถัดเข้าไปเป็น คูน้ำ รูปเกือกม้า (หรือรูปตัว U ครึ่งซีก) รอบตัวปราสาทเว้นทางเดินด้านตะวันออก-ตะวันตก ต่อจากนั้นเป็นระเบียงคต ก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายมีโคปุระ ชั้นในด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าสู่ตัวปราสาทชั้นใน ภายในระเบียงคตมี ปราสาทประธานผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย ภายในปราสาทประธานเดิมประดิษฐานศิวลึงค์ ด้านหน้าปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือและใต้ชิดกับระเบียงคตมี บรรณาลัย หรือ หอเก็บคัมภีร์ก่อด้วยหินทรายตั้งอยู่ข้างละ 1 หลัง ห่างจากตัวปราสาทสด๊กก๊อกธมออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 175 เมตร มีบาราย หรือสระน้ำขนาดใหญ่ และฉนวนทางเดิน ปูด้วยศิลาแลงประดับด้วยเสานางเรียงเชื่อมต่อไปยังตัวปราสาท ส่วนทางด้านทิศเหนือมี ฝายโบราณ หรือ ละลมรูปตัวแอลคอยกั้นน้ำที่ไหลบ่ามาจากทางตะวันออกให้ลงสู่บาราย หราสาทสด๊กก๊อกธมนี้มีรูปแบบทางศิลปกรรมแบบคลัง - บาปวน กำหนดอาุยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 การเดินทางเข้าสู่ปราสาทสด๊กก๊อกธมสามารถกระทำได้โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากยังไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่าน โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 (อรัญประเทศ-ตาพระยา) ใช้ระยะทางประมาณ 235.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาใช้เส้นทางหมายเลข 3381 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านโคกสูง เมื่อถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 12 เลี้ยวขวาใช้ระยะทางอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตรจะถึงปราสาทสด๊กก๊อกธม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: ทางเดินสายรุ้งที่เปรียมเหมือนกับว่าเรากำลังเดินจากโลกมนุษย์ไปยังสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระศิวะ

 

ภาพ: จากที่จอดรถไปยังตัวปราสาทจะเป็นระยะทางประมาณ 200-300 เมตร ด้านหน้าจึงมีให้บริการเช่าจักรยาน ราคา 20บ.

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: บริเวณด้านหน้าส่วนของตัวปราสาทที่เก่าแก่ถึง 1,000 กว่าปี

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: คูน้ำ รูปเกือกม้า (หรือรูปตัว U ครึ่งซีก)

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: ช่องทางที่จะเข้าสู่ใจกลางของปราสาท หรือใจกลางของจักรวาล ที่เปรียมเหมือนที่อยู่ของพระศิวะ

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: ประติมากรรมที่น่าอัศจรรย์ ด้วยการใช้น้ำหนักของหินแต่ละก้อนให้เกิดสมดุลและเกิดความแข็งแรง

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: เป็นสถานที่ ที่ให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ และความเก่าแก่ ควรเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: มุมสูงของทางเดินมายังตัวปราสาทกลาง

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: ใจกลางของปราสาทส่วนกลางที่เป็นที่อยู่ของพระศิวะ จะมีแท่นศิวะลึงค์ ซึ่งองค์ศิวะลึงค์ได้หายไปนานหลายปีแล้ว ที่เหลืออยู่คือแท่นวาง

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ภาพ: ประตูด้านหน้าจะมีหินก้อนนึงที่เป็นรูปพระศิวะปางร่ายรำ ที่สำหรับคนที่นับถือคงทราบดี ถือเป็นเทพประจำปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้

ลงขู้มล 7/5/2015

 

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
ขี่จักรยาน
เดินเล่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เก่าแก่ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP