คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแม่โจน สุโขทัย
วัดตระพังทอง สุโขทัย
วัดซ่อนข้าว สุโขทัย
วัดสรศักดิ์ สุโขทัย
วัดเขาพนมเพลิง สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
วัดป่าสัก สุโขทัย
วัดมังกร สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
วัดช้างล้อม สุโขทัย
สถานีรถไฟสวรรคโลก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
สุเทพสังคโลก สุโขทัย
โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

พิกัด: 17°25'51.0"N 99°47'10.7"E

Google Map: 17.430838, 99.786300


วัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัย ภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆ มากถึง 33 องค์ วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาล จากความงดงามและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆ ภายในวัด จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้เป็นสุสานหลวงหรือสถานที่บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุโขทัย

รูปแบบของเจดีย์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย มีรูปทรงเพรียวสูง ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมที่ค่อยๆ สอบขึ้นเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่กลางเจดีย์ รองรับส่วนยอดรูปดอกบัวตูมที่มีการประดับปูนปั้นเป็นลายกลีบบัว

2. เจดีย์ทรงปราสาท หมายถึงเจดีย์ที่มีเรือนชั้นหรือมีชั้นหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป มีลักษณะรูปทรงเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มักมีการเพิ่มมุมและยกเก็จเจดีย์ทรงปราสาทในวัดเจดีย์เจ็ดแถวนั้นมีรูปทรงที่หลากหลายตามแรงบันดาลใจทางศิลปกรรมที่ได้รับจากชุมชนภายนอก เช่น เจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาและเจดีย์ทรงปราสาทแบบขอม เป็นต้น

3. เจดีย์ทรงกลม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มักมีวงแหวนหรือลวดบัวประดับอยู่ใต้องค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นก้านฉัตรและปล้องไฉนทรงกรวย สันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงนี้น่าจะมีต้นเค้ามาจากเนินดินทรงกลมปักฉัตรบนยอดที่เป็นพิธีกรรมการฝังศาในอินเดียโบราณ

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
ขี่จักรยาน
เดินเล่น
ศิลปะ
เก่าแก่
โบราณสถานช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP