คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ถนนรักศักดิ์ชมูล, ตำบล ท่าช้าง, อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วังสวนบ้านแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

12.664, 102.0975

โทรศัพท์: 039-471064 มือถือ: 086-4402867 โทรสาร: 039-471064

http://www.wangsuanbankaew.com/

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: รูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

 

การก่อสร้าง วังสวนบ้านแก้ว

ในการก่อสร้างพระตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนบ้านแก้ว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดให้เป็นไปด้วยความประหยัดมากที่สุด โปรดให้จ้างชาวจีนมาสอนข้าราชบริพาร สร้างโรงทำอิฐเผาอิฐ เผากระเบื้องมุงหลังคา เนื่องจากในการก่อสร้างพระตำหนักใหญ่ต้องใช้อิฐเป็นจำนวนมาก การขนส่งมาจากกรุงเทพฯ เป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง อิฐของสวนบ้านแก้วจึงเป็นอิฐคุณภาพดี ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับอิฐบางบัวทองมีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรว่า ส.บ.ก. ใช้ก่อสร้างเฉพาะในสวนบ้านแก้วเท่านั้น ยังมีอีกพระตำหนักหนึ่งคือตำหนักน้อย มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว ซึ่งใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และทรงใช้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถในบางโอกาส
นอกจากนั้นยังมีศาลาพักผ่อน ๒ แห่ง คือ ศาลาทรงเหลี่ยม อยู่ด้านหลังพระตำหนักใหญ่ เป็นที่ประทับเสวยพระสุธารสชาและศาลาทรงไทย อยู่ข้างพระตำหนักดอนแค เป็นที่ประทับเสวยน้ำพริก นอกจากนั้นยังมีอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ อีก เช่น บ้านพักมหาดเล็ก ตำรวจ ทหารรักษาวัง เรือนข้าราชบริพาร โรงทอเสื่อ โรงวัว และเล้าไก่ เป็นต้น

 

จุดสำคัญๆ ภายในวังสวนบ้านแก้ว

เรือเขียว

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: เรือนเขียว

เรือนเขียวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักใหญ่ อยู่ห่างจากพระตำหนักใหญ่ประมาณ ๒๐๐ เมตร เรือนเขียวเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทาสีเขียวทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ ๕๐ เซนติเมตร มีระเบียงหน้าบ้านหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ มีทางขึ้นลงได้ ๒ ทางคือ บันไดทางด้านทิศใต้และบันไดทางด้านทิศเหนือของบ้านภายในตัวบ้าน แบ่งออกเป็น ๓ ห้อง และห้องน้ำ ๑ ห้อง ในอดีตเป็นบ้านพักของราชเลขานุการ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของผู้มาติดต่อเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้ว


เรือนเทา

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: เรือนเทา

เรือนเทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักใหญ่ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวทาด้วยสีเทาทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่มีทางขึ้นลง ๒ ทาง คือ บันไดทางด้านทิศใต้ กับทิศเหนือ ในอดีต เรือนเทาเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างพระตำหนักใหญ่ (ตำหนักเทา)


เรือนแดง

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: เรือนแดง

เรือนแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระตำหนักใหญ่ห่างกันประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทาด้วยสีแดงทั้งหลัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้นประมาณ ๕๐ เซนติเมตรหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ มีบันไดขึ้นลง ๒ ทางคือ บันไดทางด้านทิศใต้และบันไดทางด้านทิศเหนือ รูปร่างตัวบ้านมีลักษณะเหมือนกับเรือนเทา แตกต่างกันเพียงสีบ้านเท่านั้น ในอดีตเรือนแดงเป็นบ้านพักของข้าหลวงที่ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มาจากกรุงเทพฯ


ศาลาทรงเหลี่ยม

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ศาลาทรงเหลี่ยม

ชื่อ "Tea House of the August Moon" ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระตำหนัก และห้องเครื่อง มีทางเข้าออก 2 ทางคือ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก สมเด็จฯ ทรงใช้เป็นที่ประทับผักผ่อน และทรงใช้เป็นที่ประทับเสวยพระสุธารชา และประทับเสวยอาหารกลางวันและอาหารค่ำในบางโอกาส

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: บริเวณใกล้ๆ ก็จะมีส่วนของรูปและข้อมูลน่าสนใจหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ "รถยนส่วนพระองค์" ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ประทับที่สวนบ้านแก้ว เช่น ทรงใช้ไปจ่ายตลาด


พระตำหนักเทา

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ตำหนักเทา

พระตำหนักเทา เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้แบบยุโรปทาสีเทา สร้างด้วย ไม้สักทองทั้งหลัง สมเด็จฯได้โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงควบคุมการก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี สมเด็จฯ ทรงใช้เป็นที่ประทับและทรงรับรองพระราชอาคันตุกะ ปัจจุบัน ได้เก็บรักษาของใช้ส่วนพระองค์ และ นำมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนระลึกถึงพระราชจริยวัตรในพระองค์ท่าน และจัดเป็นนิทรรศการต่างๆ

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ตรงกลางของห้องก็จะมีพระรูป รวมถึงทางซ้ายเป็นพระบรมโกศสำหรับบรรจุพระเกศา และทางขวาเป็นพระบรมโกศสำหรับบรรจุพระทนต์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ภายในตำหนักเทา ก็ยังคงความสวยงามของห้องที่สมเด็จฯ เคยประทับ

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ของใช้ส่วนพระองค์ ที่จัดแสดงไว้ภายในตำหนักเทา (มีของใช้ส่วนพระองค์อีกหลายอย่างเช่น อุปกรณ์กีฬา, ชาม, ช้อน และอื่นๆ อีกหลายอย่าง)


ตำหนักแดง (ตำหนักดอนแค)

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ตำหนักแดง

หลังจากพระตำหนักเทาสร้างเสร็จแล้วประมาณ 2 ปี จึงโปรดฯ ให้สร้างพระตำหนักดอนแคหรือตำหนักแดงนามพระตำหนักดอนแคมีที่มาจาก บริเวณถนนด้านหน้าพระตำหนัก มีต้นแคฝรั่งปลูกเรียงรายงดงาม พระตำหนักคอนแคเป็นที่ประทับสำหรับ หม่อมราชวงศ์สมัครสมาน กฤดากร ราชเลขานุการส่วนพระองค์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ เป็นอาคารสองชั้นแบบยุโรปสร้างด้วยไม้สักทาสีแดง เป็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งคือ ทั้งสองพระตำหนักได้รับการออกแบบให้มีถังเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดิน ถังใต้พระตำหนักเทาเป็นถังเล็กใช้ไม่ถึงเดือนน้ำก็หมด เมื่อสร้างพระตำหนักดอนแคจึงสร้างถังเก็บน้ำ 2 ถังใหญ่ เก็บน้ำฝนได้ถังละ 90 ยูนิต ทั้งนี้เพื่อมิให้ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒธรรมท้องถิ่น

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: มีการจัดแสดงหุ่นขนาดเล็กและอธิบายถึงชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจันทบุรีตั้งแต่สมัยก่อน

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: มีห้องจัดแสดงหุ่นเกี่ยวกับเสื่อจันทบูร

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: ห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีและศิลปะการแสดงแบบของไทย


ข้อมูลอื่นๆ

วังสวนบ้านแก้ว

 

 

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

 

 

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว

 

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: สำหรับคู่แต่งงานที่ต้องการภาพสวยๆ ก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆ หลายมุมอย่างเช่นมุมนี้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอถ่ายภาพที่เบอร์ด้านบนนะคับ)

 

วังสวนบ้านแก้ว

ภาพ: เป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นที่ระลึก


ความรู้สึกของทีมงาน

วังสวนบ้านแก้ว เป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม และ ประวัติของสำเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งตัวผมเองใช้เวลา 1 วันเต็มๆ กับการเดินเก็บข้อมูลและถ่ายภาพ เพื่ออยากจะนำมาเผยแพร่เป็นความรู้ ให้กับเพื่อนๆ รวมถึงน้องๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาชม ได้เรียนรู้ เพราะความหมายของการท่องเที่ยวอาจไม่ได้หมายถึงต้องไปยังที่ท่องเที่ยวดังๆ หรือเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนไปกันเยอะๆ เสมอไป สถานที่ ที่เป็นประวัติ มีความเป็นมา ที่เราสามารถได้ความรู้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ใช้น้อย ผมก็อยากขอวิงวอนผู้ปกครองที่มีลูกมีหลาน อยากให้เห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ ให้เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติเราได้เรียนรู้ถึงประวัติต่างๆ ที่มีค่าของไทย ได้เรียนรู้ถึงประวัติของบุคคลสำคัญๆ ให้ลูกหลานเราได้ซึมซับถึงคุณประโยชน์ของบุคคลสำคัญเหล่านี้ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเรา

ลงข้อมูลวันที่ 15/12/2014

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
ถ่ายภาพแต่งงาน
ศิลปะช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP