คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

GPS: 12°34'19.6"N 101°53'53.0"E

Google Map: 12.572122, 101.898068

เปิดทำการตั้งแต่ประมาณ 8.00น ถึง 18.00น

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: บรรยากาศทางเดินชม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู ในปัจจุบันจัดว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าว เป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าชายเลนแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีเสน่ห์ และมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (Living museum) รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของนิเวศทัศนา (Eco-tiurism)

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: บริเวณสองข้างทางเต็มไปด้วยสีเขียวและความชุ่มชื้น

ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2539   โดยงานป่าไม้  เป็นผู้สำรวจและออกแบบก่อสร้าง  ตัวสะพานทางเดินสร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง  (Hopea  odorata)  มีความยาวทั้งสิ้น  1,433 เมตร   และยังมีส่วนที่เป็นทางเดินปูด้วยแผ่นหินทรายยาว  363  เมตรรวมเป็นระยะทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสิ้น  1,793  เมตร   จุดเริ่มต้นซุ้มประตูศาลาทางเข้าอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของอ่าวคุ้งกระเบน  ห่างจากสำนักงานอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฝั่งตรงข้ามถนนเพียง  200 เมตร เส้นทางเดินของสะพาน จะผ่านบริเวณสังคมพืชไม้เบิกนำจำพวกไม้แสม ไม้ลำพู  แปลงเพาะชำกล้าไม้  แปลงปลูกป่าไม้โกงกาง  แปลงศึกษาวิจัย  ข้ามสะพานแขวนไปสู่ป่าธรรมชาติ  ที่มีไม้โกงกางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ จากนั้นสะพานจะวกกลับผ่านแปลงทดลองการปลูกป่าชายเลนผสมผสานกับการเลี้ยงปลา  ผ่านบ่อทดลองการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมโดยระบบชลประทานน้ำเค็ม และไปสิ้นสุดที่ศาลาเชิงทรงซึ่งอธิบายลักษณะของพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ระหว่างรอยต่อป่าชายเลนและป่าบก
บริเวณสะพานทางเดินได้จัดสร้างศาลาสื่อความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation)  และระเบียงหยุดพักชมธรรมชาติเป็นระยะๆ  เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องราวของป่าชายเลนบนบอร์ดนิทรรศการ  พร้อมกับดูตัวอย่างจากของจริงบริเวณรอบ ๆ ศาลา จำนวนทั้งสิ้น 10

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/forest.htm

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บกรมประมง www.fisheries.go.th

 

ภาพบรรยากาศภายใน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: มีต้นไม้หลากหลายชนิดมากมายให้เราได้ชมกัน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: พอเดินไปสักพักก็จะมีศาลาให้นั่งพักเหนื่อย (มีตลอดทางเลยคับ)

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: เดินตามเส้นทางศึกษาป่าชายเลน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ภาพ: เดินมาด้านในก็จะมีป้ายไปยังสถานที่ต่างๆ (แนะนำเลยคับว่าต้องไป ศาลาชมวิว)


 

ศาลาชมวิว (จุดชมวิว)

เป็นจุดที่ผมขอแนะนำให้แวะให้ได้ เพระาเป็นจุดที่สวยมากๆ เหมือนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เลยคับ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน


แหล่งความรู้

บริเวณของต้นไม้จะมีป้ายบอกชื่อต้น พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดให้นักท่องเที่ยวได้ดูเป็นความรู้ด้วยคับ รวมถึงศาลาแต่ละจุดก็มีป้ายอธิบายไว้เช่นกัน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 

คลิปประมวลภาพสถานที่


ลงข้อมูล 9/1/2015

 

ถ่ายรูป
ชมวิว
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
ถ่ายภาพแต่งงาน
เดินเล่น
ริมแม่น้ำช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP