คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม) ระยอง
ศาลกรมหลวงชุมพร ระยอง
จุดชมวิวแหลมสน ระยอง
พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ ระยอง
สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบล กร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

GPS: 12°40'26.9"N 101°38'01.3"E

Google Map: 12.674153, 101.633694

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประวัติการก่อสร้าง

สถานที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง (วัดป่ากร่ำ) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นปิตุภูมิของสุนทรภู่ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน เมื่อ พ.ศ.2498 รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้น และได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์โดย ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2498 ระยะต่อมาการดำเนินงานได้หยุดชะงักลงไป จนกระทั่ง พ.ศ.2511 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายวิทยา เกษรเสาวภาค) ได้ดำเนินเรื่องขอรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ฯพณฯ พลเอกประภาส จารีเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ นายกวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี ฯพลฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2511 อนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการ ก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อไปได้ จังหวัดระยองจึงได้มอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นหล่อรูปอนุสาวรีย์สุนทรภู่และตัวประกอบ ตลอดจนออกแบบผังบริเวณ ศาลาจตุรมุอ และประตูรั้ว การปั้นหล่อรูปได้ทำพิธีเททอง ณ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 โดย ฯพณฯ พล.ต.อ. ประสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอถิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน กรมศิลปกรได้ดำเนินการหล่อเสร็จเรียบร้อยและนำมาติดตั้งเมื่อวันที่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2513 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

 

ประวัติสุนทรภู่

สุนทรภู่ นามเดิมว่า ภู่ เกิดวันจันทร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย จ.ศ.1188 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329 เวลา 2 โมงเช้า บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองใดไม่ปรากฏ ภายหลังเป็นยางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง
สุนทรภู่ ได้รับการศึกษาที่สำนักวัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม ธนบุรี) เชี่ยวชาญการกวีนิพนธ์ สามารถบอกดอกสร้อยสักวาได้ตั้งแต่รุ่นหนุ่ม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกวีที่ทรงปรึกษาและเป็นขุนสุนทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ เมื่อ พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ผ่ายพระบวรราชวัง ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำกลอนสุภาพมาใช้ในการแต่งนิทาน และเริ่มวางระเบียบให้มีสัมผัสในในกลอนสุภาพ จนเป็นที่นิยมและนับถือเป็นแบบอย่างสืบมา ได้รจนาบทกวีนิพนธ์อันไพเราะลึกซึ้งไว้เป็นจำนวนมาก กวีนิพนธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเลิศคือนิทานเรื่องพระอภัยมณีคำกลอนสุนทรภู่ ถึงแก่กรรมเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2398 สิริอายุ 70 ปี
ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้เพื่อเป็นเครื่องประกาศ เกียรติคุณและรำลึกถึงอัจฉริยภาพของสุนทรภู่มหาจินตกวีของไทย ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาประกอบพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เวลา 10.00 น.
สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยม อย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการ เรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายๆ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงาน วรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กร ต่างๆ โดยทั่วไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.touronthai.com

ผลงานของสุนทรภู
- นิราศ 9 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา รำพันพิลาป
- นิทาน 5 เรื่อง คือ โคบุตร ลักษณวงศ์ พระอภัยมณี สิงหไตรภพ พระไชยสุริยา
- สุภาษิต 3 เรื่อง คือ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท สุภาษิตสอนหญิง
- บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม เสภาพระราชพงศาวดาร
- บทละคร อภัยนุราช

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: เมื่อมาถึง ด้านหน้าจะมีร้านขายของหลายร้าน ส่วนมากจะเป็นร้านของฝาก

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ด้านหน้าจะมีเรือนจำลอง กุฏิบิดาสุนทรภู่

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: เดินเข้ามาบริเวณตรงกลางของอนุสาวรีย์ก็จะมีสระขนาดใหญ่มีตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี คือนางเงือกและนางผีเสื้อสมุทร

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ตัวละครที่โด่งดัง นางผีเสื้อสมุทร

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ภายในก็จะมีขายของน่ารักๆ หลายต่อหลายอย่าง

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ของขายดีคงหนีไม้พ้นพวงกุญแจเจ้าเงาะป่า (สีแดงๆ ดำๆ ตรงข้างหน้าคบ)

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: มีจุดถ่ายรูปน่ารักๆ แบบนี้ด้วยนะ

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ถัดมาเราก็จะมากราบสักการะท่านสุนทรภู่บรมครูกัน โดยการเอาดอกไม้ธูปและเทียน (แล้วแต่ทำบุญ)

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: เมื่อได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็เดินมาไหว้ข้างๆ กับรูปหล่อสุนทรภู่ตรงกลางนี้

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ด้านในก็จะมีตึกที่จัดนิทรรศการสุนทรภู่

 

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

ภาพ: ภายในก็จะมีความรู้มากมายที่เกี่ยวกับท่านสุนทรภู่

 

มีการกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งทางจังหวัดระยองจะมีการกัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสูนทรภู่อย่างยิ่งใหญ่

ลงข้อมูล 4/2/2015

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศิลปะ
อนุสาวรีย์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP