คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแหลมสน (สมมติเทพฐาปนาราม) ระยอง
ศาลกรมหลวงชุมพร ระยอง
จุดชมวิวแหลมสน ระยอง
พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ ระยอง
สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัดสารนาถธรรมาราม

พิกัด: 12°47'04.0"N 101°38'52.9"E

Google Map: 12.784457, 101.648023

 

เที่ยวชมอุโบสถ มหาปูชนะยสถานวัดสารนาถธรรมาราม และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

การที่บรรพบุรุษได้สร้างอุโบสถก็ด้วยความศรัทธา ถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นสัจจะธรรม การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนานั้นยาก ของจงอย่าประมาท น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติโดยเริ่มจากรักษาศีล 5 กุศลพรรมบถ เป็นพื้นฐานและศึกษาธรรมะขั้นสูงต่อไปเพื่อเข้าถึงอริยสัจจะ การได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ เสมือนได้ไหว้พระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งสักการะสูงสุดของพุทธบริษัทมีจิตมุ่งตรงให้เป็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุด พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานที่เจดีย์ยอดอุโบสถซึ่งเป็นสถานที่สูงสุด พร้อมด้วยพุทโธคลิง อุฐสถได้สร้างไว้สูงใหญ่ตระการตายิ่ง ที่หน้าบันทั้ง 4 เป็นรูปพระพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เด่นสง่า ครอบพระรัตนตรัย ทำให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่ง การบูชาพระรัตนตรัยไว้เหนือเศียรเกล้า เป็นที่พึ่งจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรษ และอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน ที่ท่านได้สร้างอุโบสถมหาปูชนียสถานนี้ ได้สำเร็จอย่างงดงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้มากราบไหว้บูชาทุกวันนี้

 

ประวัติวัดสารนาถธรรมาราม

วัดสารนาถธรรมาราม ตั้งอยู่ที่ อ.แกลง จ.ระยอง เป็นวัดธรรมยุต เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยท่านเจ้าคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ด้วยศรัทธาที่มั่นคงของชาวตลาดสามย่าน อยากจะให้มีวัดขึ้น เริ่มแรกมีเนื้อที่ 56 ไร่ 49 ตารางวา การก่อสร้างหลังจากวางศิลาฤกษ์รากฐานเสร็จ ก็เกิดสงครามเอเชียบูรพาขึ้น ทำให้หยุดชะงักลง เมื่อสงครามสงบก็สร้างต่อ แต่ก็ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็นอุโบสถที่ใหญ่โตมากในสมัยนั้น กว้าง 32 เมตร ยาง 46 เมตร สูงถึงยอดเจดีย์ 36 เมืตร ยอดโบสถ์เป็นบรมธาตุเจดีย์กว้าง 7 เมตร หลังคาลาดลด 4 ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา พร้อมกระดิ่ง 16 ใบ อุโบสถสร้างด้วยศิลปะแบบไทย อย่างวิจิตรงดงาม ทำพิธีฉลองพระประธานเมื่อปี พ.ศ. 2499 ซึ่งพระประธานทำพิธีหล่อถึงสามคราว จึงสำเร็จโดยครั้งที่ 3 อุบาสิกาคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม เป็นผู้อธิษฐานจิต จึงสำเร็จ มีพระนามที่ยาวมา พระนามย่อว่า "พระพุทธโธ" มีงานสมโภชอุโบสถ เมื่อวันที่ 25 มกราคา พ.ศ. 2506เป็นงานใหญ่ 9 วัน 9 คืน สวดอติปิโสแสนจบ พลังจากงานสมโภชแล้วก็สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ สร้างเป็นเจดีย์เล็ก ทรงระฆังแบบลังกา 38 องค์ เท่ากับมงคล 38 ประการ ที่ 4 มุมของกำแพงแก้ว จำลองเจดีย์ที่สำคัญไว้คือ พระปฐมเจดีย์ทิศตะวันออกเฉียงใต้, พระธาตุพนมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, พระมหาสถูป พุทธคายาประเทศอินเดีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้, พระธาตุไชยา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัด 61 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ปี พ.ศ. 2501 ทางราชการประกาศให้วัดอาสาฬหบูรชาซึ่งเป็นวัดปฐมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจะบันคือ ตำบล สารนารถ ในประเทศอินเดีย เป็นวัดหยุดราชการครั้งแรก ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วัดสารนาถธรรมารามยกช่อฟ้าอุโบสถ เวลาเข้ามาที่วัดเมื่อมองขึ้นไปที่หน้าบันด้านประตูข้างอุโบสถจะเป็นรูปปฐมเทศนาสูงเด่นสว่า และเป็นภาพที่มีพระรัตรตรัยครบ มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ทำให้เกิดปิติและสมกับชื่อวัดสารนาถธรรมาราม ส่วนหน้าบันอีก 3 อ้าน เป็นรูปประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพานทำให้ระลึกถึงวันวิสาขบูชา

 


เมื่อเรามาถึงวัดสารนาถธรรมารามนะคับ ก็ให้จอดรถด้านนอก (ที่จอดรถสะดวกสบายคับ และอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดเลย)

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: พระมหาสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย (สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้)

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: อีกมุมของพระมหาสถูปพุทธคยา

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: พระปฐมเจดีย์

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วัดสารนาถธรรมาราม

 

วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพ: ภายในอุโบสถ

ภายในอุโบสถ มีพระประธานขัดเงาที่งดงาม ด้านข้างเป็นรูปหล่อของท่านเจ้าคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์เป็นอนุสพณ์ให้ได้ระลึกถึง ซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ท่านเป็นกำลังสำคัญ ทำให้อุโบสถสำเร็จเป็นสง่างาม และ ภาพถ่ายคุณแม่บุญเรือง โตงบุญเติม อุบาสิกาผู้มีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนา ท่านละสังขารเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2507 เป็นกำลังสำคัญพาพุทธศาสนิกชนสร้างวัดสารนาถธรรมาราม ท่านเป็นผู้มีพลังจิตรักษาโรค วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ มีเมตตาต่อผู้มาหาท่านเหมือนลูก ไม่เลือกชั้นวรรณะ มิหวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้โดยแท้ พระคุณเจ้าพระมหารัชชมังคลาจารย์เป็นผู้สอนกรรมฐานให้ท่าน ที่วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ท่านให้ความเคารพในพระอาจารย์ช่วยงานสร้างอุโบสถและพระประธานจนสำเร็จมีรูปหล่อของคุณแม่บุญเรือง โตงบุญเติม ที่บริเวณวัดอาวุธวิกสิตาราม ถ.จรัญสนทวงศ์ 72 บางพลัด กรุงเทพฯ มีผู้คนไปกราบท่านเสมอๆ วาจาของท่านยังคงศักดิ์สิทธิ์จนทุกวันนี้

ความรู้สึกของทีมงาน

หากใครที่มีโอกาสไปจังหวัดระยอง แล้วไม่ได้เข้ามาวัดแห่งนี้ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยคับ เพราะนอกจากท่านจะไม่ได้ชมความงามและถ่ายรูปสวยๆ มุมงามๆ ของวัดสารนาถธรรมารามแล้ว เพื่อนๆ ยังไม่ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย มองมุมไหนก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งคับถ้าหากไม่ได้ไปวัดสารนาถธรรมารามแห่งนี้ ดังนั้น ผมจึงขอฟันธงว่า วัดสารนาถธรรมาราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ยังไงก็ต้องแวะให้ได้เมื่อสมาชิกได้ไปจังหวัดระยองคับ

ลงข้อมูล 5/2/2015

ถ่ายรูป
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศิลปะช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP