คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทุบรี

พิกัด: 12°30'36.1"N 102°09'52.1"E

Google Map: 12.510043, 102.164474

 

ประวัติ "วัดชากใหญ่"

วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล) คำว่า "ชาก" เป็นชื่อต้นไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งในขณะนั้น พระอาจารย์มหาบัวได้มาจำพรรษาที่วัดนี้โดยมีญาติโยมซื้อที่ดินถวายเป็นเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งานเศษ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่) วัดชากใหญ่เป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์และมีต้นยางพาราผสม ในเวลานั้นวัดนี้ใช้เป็นที่พักสงฆ์มีเพียงกุฏิทำด้วยใบจากมุงหลังคา กั้นฝาด้วยใบจาก ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์เพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานั้นยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆ เกิดขึ้น

จนมาถึงปี พ.ศ. 2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดสกลนคร มาพักแรมอยู่ ณ วัดนี้ พอตกกลางคืนในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในสมาธิจิตนิ่งแน่วแน่ตลอดเวลา พระอาจาร์ธรรมรัติได้ยินเสียงเทพเจ้าทวยเทพเทพีได้มาบอกว่า "พระคุณท่านที่เคารพต่อแต่นี้พระคุณท่านอย่าไปไหนขอให้อยู่จำพรรษาที่วันนี้ตลอดไป แต่ก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างถึงกระนั้นให้พระคุณท่านใช้ความพากเพียร ความอดทน ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดให้พระคุณท่านถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เสริมบารมีให้กับพระคุณท่านวัดนี้จะมีถาวรวัตถุมากมายอย่างน่าอัศจรรย์" และในวันนี้ก็เป็นความจริงทุกอย่างตามเทพเจ้าได้บอกไว้ก่อนตรงกับธรรมของ พระอาจารย์ฝั้นได้บอกกับพระจารย์ธรรมรัติว่า "ธรรมรัติถ้าท่านได้อยู่ที่วัดนี้แล้วจะมีปางพระพุทธรูปมากกว่าพระสงฆ์" และก็เป็นความจริงของพระอาจารย์ฝั้นทุกอย่าง ท่านบอกว่า "ถ้าผู้อื่นไปอยู่ไม่มีนะต้องท่านธรรมรัติเองเพราะสถานที่นั้นเป็นที่วาสนาบารมีของท่านโดยตรง" เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะเวลานี้ในบริเวณวัดชากใหญ่ได้กลายเป็นพุทธอุทยานสมดังคำวาจาสิทธิ์ของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ทุกอย่าง พระอาจารย์ธรรมรัติไม่เคยบอกบุญไม่เคยเรี่ยไรถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความสมัตรใจของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหมด

ภายในพุทธอุทยานฯ มีพุทธประติมากรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดบุคคลต่างๆ ตามพุทธประวัติ ซึ่งล้วนเป็นประติมากรรมมีลักษณะที่สวยงาม ซึ่งนอกจากประติมากรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ให้เห็นแล้ว ยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวรายละเอียดตามพุทธประวัติของประติมากรรมนั้นๆ ทำให้เข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง

 

ความรู้สึกทีมงาน

ภายในวัดชากใหญ่แห่งนี้จะมีพุทธประติมากรรม (พระพุทธรูป) ซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้ผู้เข้าชมได้ดูกันอย่างมากมาย นอกจากนั้นทางวัดยังได้มีการเขียนแผ่นป้ายเอาไว้อย่างละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่ายเพื่อเป็นความรู้อีกด้วย พุทธประติมากรรมต่างๆ ส่วนมากจะเป็นขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก และด้านล่างของพุทธประติมากรรมก็จะเป็นกุฏิของพระภายในวัด (ผมรู้สึกว่าเป็นการวางแผนและออกแบบใช้พื้นที่ภายในวัดได้คุ่มค่ามากๆ เลย) ส่วนบรรยากาศภายในวัด ร่มรื่นมากๆ คับ ต้มไม้เยอะ เดินไม่รู้สึกร้อนเลย มุมสวยๆ ถ่ายรูปก็เยอะไปหมด มายังวัดชากใหญ่แห่งนี้ได้ทั้งทำบุญ, ไหว้พระ ร่วมถึงดูพุทธประติมากรรมสวยๆแล้วยังได้ความรู้อีก วัดแห่งนี้ผมขอแนะนำเลยคับ ส่วนภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างที่ผมได้ถ่ายเพื่อเก็บข้อมูลคับ

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

 

วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
เดินเล่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศิลปะช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP