คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี
หาดแหลมสิงห์ จันทบุรี
อ่าวยาง จันทบุรี
น้ำตกหินดาด จันทบุรี
น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี
น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี
วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จันทบุรี
วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี
วัดบ่อพุ จันทุบรี
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
สะพานตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
สะพานเฉลิมพระเกียรติ ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ท่าเรือสุดขอบฟ้า จันทบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวอุ้งกระเบน จันทบุรี
ตลาดนัดท่าใหม่ จันทบุรี
คุกขี้ไก่ จันทบุรี
ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี/ค่ายเนินวง จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ตำบล คลองขุด อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120 ประเทศไทย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี

พิกัด GPS 12°34'21.4"N 101°53'41.7"E

รัตติจูด ลองติจูด 12.572617,101.894918

ที่อยู่: ตำบล คลองขุด อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120 ประเทศไทย

ประเภท: โครงการเพื่อการศึกษา

ลงข้อมูลวันที่: 11/07/2557

เปิด: ทุกวัน เวลา 08.30น. – 16.30 น.

ช่วงเวลา: -

โทร: -

เว็บไซต์: -

ค่าเข้าชม: แล้วแต่จะบริจาค

ควรใช้เวลาในการเที่ยวชม: ประมาณ 20 นาทีขึ้นไป

น่าสนใจ: ศึกษาเรียนรู้

หมายเหตุ: -

สิ่งที่ควรมี: -

งานเทศกาล: -

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: -

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี

การเดินทาง: -


"การเก็บข้อมูลของ Thaimaptravel.com จุดประสงค์คือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ความน่าสนใจ และจุดเด่นของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการเดินทางและเตรียมเป็นข้อมูลก่อนการ เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการอ่านหรือดูจากภาพเพียงอย่างเดียว สู้การออกไปค้นหาด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะข้อมูลที่เราได้หยิบยกมาให้ได้ชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของ สถานที่เท่านั้นและการที่เราได้ออกไปยังสถานที่จริงๆ เราจะได้รับรู้ถึงบรรยากาศและประสบการณ์ที่ประทับใจกลับมาอีกด้วย เมืองไทยมีดีที่คุณยังไม่รู้..."


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี

 

สถานแสดงพันธู์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษาในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการก่อสร้างสถาน แสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถาน แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา”

 

โดยต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และการผักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำการบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดง พันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา 08.30น. – 16.30 น.

 

 

มีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ในพื้นที่ระยะที่ 1 และพื้นที่ระยะที่ 2 จำนวน 17 ตู้ รวมทั้งตู้หลอด และอุโมงค์ สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบนและความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำต่ออ่าวคุ้งกระเบน พันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบตามแนวปะการัง และโขดหินตลอดแนวชายหาดแหลมเสด็จ – ชายหาดเจ้าหลาว เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะรัง, ปลากะพงแดง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน และปลากระเบน เป็นต้น

 

 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และทำให้เกิดความเพลิดเพลินในความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ อันก่อให้เกิดจิตสำนึกของการรักธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่านี้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.aquariumthailand.com

 

 

 

 

 

ความรู้สึกของเรา

ในมุมมองของทีมงานที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดแสดงปลาในสถานที่แห่งนี้ ก็ขอบอกความรู้สึกอย่างแรกก่อนว่า เมื่อเราได้ทราบว่าเป็นสถานที่ ที่ในหลวงทรงพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ผมรู้สึกปราบปลื้มใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้หยิบยกนำเรื่องราวและภาพถ่ายของสถานที่แห่งนี้เพื่อนำเผยแพร่บนโลกอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์เป็นความรู้ในการท่องเที่ยว และก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากในวันที่เราไปเก็บข้อมูล มีทั้งมาเป็นครอบครัว, มีเด็กเล็ก ๆ (เยอะมากเลยเด็กเนี่ย) รวมไปถึงผู้สูงอายุ ที่ได้เข้ามาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปกับพันธุ์ปลาแปลก ๆ ที่ปกติก็ไม่ค่อยได้เห็น เชื่อไหมว่าเด็กหลายคนที่เห็นปลาตัวใหญ่ ๆ แปลก เห็นแล้วถึงกับอ้าปากค้าง ซึ่งบางตัวแม้แต่ผมที่เป็นผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ยังอดตกใจไม่ได้ ยังยื่นอยู่หน้าตู้ปลาดูแล้วดูอีกตั้งนาน ยกตัวอย่างเช่น ปลาดุก (ผมก็จำชื่อไม่ได้แต่หน้ามันเหมือนปลากดุกเลย) แต่ว่าเป็นปลาดุกที่ตัวใหญ่มากกกกกก ใหญ่กว่าแขนผมอีก และสัตว์บางตัวก็น่ารัก อย่างส่วนตัวผมชอบปลานีโมชอบครับสวยแล้วก็น่ารักดี

 

 

ในส่วนด้านในเมื่อเราเดินผ่านเข้าประตูมาก็จะมีตู้ปลาอยู่ทั้งสองข้างทางให้เราได้เดินชมได้ ส่วนด้านบนของแต่ละตู้ก็จะมีรูปรวมไปถึงคำอธิบายและประวัติของปลาแต่ละตู้ไว้เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงตามผนังตามมุมต่าง ๆ ก็จะมีเขียนการให้ความรู้ไว้เยอะแยะมากมาย เช่น โครงการ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรปูม้า (ธนาคารปูม้า) , ประวัติของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเพียรติ 6 รอบ แห่งนี้ , ความรู้เรื่องปลากระดูกอ่อน (Cartilaginous Fish) เป็นต้น นี่เพียงแค่ตัวอย่างความรู้ที่อยู่ภายในตัวอาคาร จริงๆแล้วมีอีกมากทีเดียว เมื่อเราเดินไปอีกส่วนก็จะเป็นอุโมงค์ปลา (อันนี้ขอแนะนำ เห็นแล้วสนุกดี) ส่วนค่าเข้าชมไม่เสียเงินเลยครับ "ฟรี" แต่ตรงทางออกจะมีตู้เขียนไว้ว่าช่วยค่าอาหารปลา ก็แล้วแต่ครับว่าใครจะจ่ายไม่จ่าย หรือจ่ายเท่าไร แต่ผมขอวิงวอนให้จ่ายหน่อยนะคับ จะมากจะน้อยไม่เป็นไร ถือว่าอย่างน้อยๆ เราก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือโครงการดีๆ แบบนี้

 

 

พิกัด GPS 12°34'21.4"N 101°53'41.7"E
รัตติจูด ลองติจูด 12.572617,101.894918

หน้านี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 (อาจมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้)

ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
เกี่ยวกับสัตว์ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP