คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตราด
ถนน หลักเมือง ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด 23000
 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตราด ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาช้านาน สักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมือง (เสี่ยอึ่งกง), เทพจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย), เทพเจ้าปฐพี (กำเทียงไต้ตี่), เสาหลักเมือง, เสาศิวลิงค์, ปึงเถ้ากง - ม่า
  Show Option
เปิดดู : 4917 ครั้ง
 
วัดบุปผาราม ตราด
ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด
วัด บุปผาราม หรือวัดปลายคลอง อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2191 ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อโห สมัยรัชกาลที่ 5
เปิดดู : 7872 ครั้ง
 
วัดไผ่ล้อม ตราด
238 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วัด ไผ่ล้อม อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี และมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี เคยเป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณวิมิลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์สังฆปราโมกข์ ซึ่งชาวตราดถือว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาของจังหวัด
  Show Option
เปิดดู : 9003 ครั้ง
 
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ต. แหลมงอบ อ. แหลมงอบ จ. ตราด
 อนุสรณ์ สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลแหลมงอบ ภายในบริเวณมีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์หันพระพักตร์ ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้างและ ภายใต้อนุสาวรีย์ยังเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ออกแบบคล้ายเรือรบ
  Show Option
เปิดดู : 5878 ครั้ง
 
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญ ภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณวัดเขาสุกิมนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,280 ไร่ นอกจากนี้ยังมีศาสนาวัดถุและโบราณวัตถุอีกมากมาย
  Show Option
เปิดดู : 27958 ครั้ง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สระแก้ว
ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว
 ประดิษฐานเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และรวมพลังของประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ในอดีตกาลอำเภอวัฒนานคร เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับในราชการสงคราม ในดินแดนภาคบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2136
  Show Option
เปิดดู : 6795 ครั้ง
 
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า เป็นสถานที่ติดหนึ่งในสิบของ "10 สิ่งที่ต้องทำในสุโขทัย" นั่นคือ "บนพระแม่ย่า" เนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งชาวสุโขทัยเชื่อกันว่า พระขพุงผีหรือพระแม่ย่า
  Show Option
เปิดดู : 10937 ครั้ง
 
หอพระพุทธสิริมารวิชัย สุโขทัย
ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
พระพุทธสิริมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 209 เซนติเมตร สูง 290 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศวรรษที่ 19 - 20 เพื่อประดิษฐานในอุโบสถ หรือวิหารของวัดสำคัญวัดใดวัดหนึ่งในเมืองสุโขทัย ที่สร้างขึ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งที่เรียกกันในปัจจุบันว่า "วัดใหม่"
  Show Option
เปิดดู : 4303 ครั้ง
 
วัดหนองคัน จันทบุรี
หมู่ 4 ตำบล ตะกาดเง้า อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
ไหว้พระทำบุญ สักการะ "พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร" อายุกว่า 100 ปี
  Show Option
เปิดดู : 2042 ครั้ง
 
ศาลเจ้าปุ๋งเฒ่ากง สุโขทัย
อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
 ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง เชิญสักการะ เจ้าแม่ทับทิม, ปุง เถ่า กง ม่า, เจ้าพ่อกวนอู, แป๊ะกง และ ที ตี่ แป่ บ้อ
เปิดดู : 2666 ครั้ง
 
BACK   12345   NEXT
 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP