คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

วัดตระพังทอง สุโขทัย
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย
วัดตระพังทองเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางตระพังทอง มีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังคา ฐานก่อด้วยศิลาแลง องค์ระฆังก่อด้วยอิฐ มีโบสถ์เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่สร้างทับบนฐานวิหารของเดิม และเป็นที่ประดิษบานรอยพระพุทธบาทศิลาซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่เขพระบาทใหญ่
  Show Option
เปิดดู : 4061 ครั้ง
 
วัดซ่อนข้าว สุโขทัย
ต. เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย
วัดซอนข้าว ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองด้านเหนือใกล้กับประตูศาลหลวง และวัดสรศักดิ์ โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ที่มีลักษณะของเรือนธาตุทีบตัน เพื่อรองรับรูปดอกบัวตูม
  Show Option
เปิดดู : 2886 ครั้ง
 
วัดสรศักดิ์ สุโขทัย
ต. เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย
ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง บริเวณใกล้กันกับศาลตาผาแดง วันตระพังสอ และวัดซ่อนข้าว ณ วัดแห่งนี้ได้ค้นพบศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ กล่าวว่า นายอินทสรศักดิ์ ได้ขอพระราชทานที่ดินจากออกญาธรรมราชา เจ้าเมืองสุโขทัย เพื่อสร้างอารามถวาย
  Show Option
เปิดดู : 4685 ครั้ง
 
วัดเขาพนมเพลิง สุโขทัย
อำเภอ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเขาพนมเพลิงปรากฏเรื่องราวในพงศาวดารเหนือตอนที่เกี่ยวกับตำนานการสร้างเมืองสวรรคโลก เรื่องฤาษีชนาลัยกล่าวกับผู้นำชุมชนนามบาธรรมราชว่า "...สูเจ้าจงเอาพนมเพลงเข้าไว้ในเมืองที่เป็นที่สร้างพรตบูชากูณฑ์..."
  Show Option
เปิดดู : 3832 ครั้ง
 
วัดมหาธาตุ สุโขทัย
อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย
วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์
  Show Option
เปิดดู : 42056 ครั้ง
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
อำเภอ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
 วัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัย ภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆ มากถึง 33 องค์ วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาล จากความงดงามและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆ ภายในวัด
  Show Option
เปิดดู : 4417 ครั้ง
 
วัดป่าสัก สุโขทัย
ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอเทวาลัยมหาเกษตร ตัวโบราณสถานประกอบด้วยฐานอโบสถ(โบสถ์) ขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร....
  Show Option
เปิดดู : 2263 ครั้ง
 
วัดมังกร สุโขทัย
วัดมังกร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
 สภาพปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณถนนทางแยกไปวัดสะพานหิน และสรีดภงส์ ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ กำแพงแก้วก่อด้วยอิฐ ประดับซี่ลูกกรงด้วยเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ....
  Show Option
เปิดดู : 2333 ครั้ง
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
ตำบล ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองเชลียง เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย.....
  Show Option
เปิดดู : 10769 ครั้ง
 
วัดศรีชุม สุโขทัย
ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โบราณสถานที่สำคัญได้แก่ มณฑป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดความสูง 15 เมตร ที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า พระอจนะ มีความหมายว่า ผู้ไม่หวั่นไหว พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2496 - 2499
  Show Option
เปิดดู : 4219 ครั้ง
 
BACK   1 ...234567... 12   NEXT
 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP